Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits September 2014

Beste lezer,

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Met plezier sturen wij u een actuele Nieuwsflits van de Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân. We wensen u veel plezier met het lezen ervan. Stuur de nieuwsflits gerust door naar anderen in uw omgeving. Zo kunnen we de kring van ChristenUnie vrienden en betrokkenen vergroten! Mocht u zich vervolgens op onze nieuwsflits willen abonneren, dan kan dat heel eenvoudig op onze site www.fryslan.christenunie.nl

CU team met Anja Haga wint Bijbelquiz

Het ChristenUnie team onder leiding van Arie Slob mag zich officieel winnaar noemen van de Grote Bijbel Quiz van de EO. Anja Haga maakte deel uit van het CU team. Van de twaalf deelnemende kandidaten eindigde ze op een prachtige vierde plaats. "De moeilijkheidsgraad van de vragen viel me soms wel tegen. Ik lees elke dag in de Bijbel, maar sommige dingen wist ik gewoon niet." De grote Bijbelquiz werd dinsdag 28 oktober uitgezonden op NPO2.  

Lees verder

Onderzoek studenten Liudger: zeewierboerderij heeft toekomst

Zeewierboerderijen kunnen op termijn een winstgevende, tweede tak zijn voor de visserij. Zeewier levert veel goede eiwitten op en is eenvoudig te oogsten. De beste locatie voor de winning van zeewier is tussen windmolens op zee. Dat concluderen studenten van het Liudger Technasium uit Drachten in hun rapport ‘Seafarming, een nieuwe kans?’ De studenten maakte het rapport in opdracht van de Statenfractie van de ChristenUnie. Woensdagmiddag overhandigden ze hun bevindingen aan gedeputeerde Johannes Kramer.

Lees verder

In actie voor minima

Met de fractie van de ChristenUnie in Smallingerland was de Statenfractie actief op de jaarlijkse minimadag op 11 oktober in het gebouw van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. Doel van deze dag is om gemeenteleden die het wat minder goed hebben een dag te verwennen. Anja Haga, Wiebo de Vries en Richard Klerks bedienden de aanwezigen namens de Statenfractie van een lekkere kom soep. 

Uit de Staten

CU houdt vast aan aquaduct Lemmer

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân blijft pleiten voor de aanleg van een aquaduct onder de Zijlroede in de N359 bij Lemmer. Volgens de fractie is de aanleg van een aquaduct de enige afdoende oplossing voor de huidige verkeersopstoppingen. Ook wordt hiermee sluipverkeer door omliggende dorpen afgeremd. Voor het aquaduct heeft de provincie al €15 miljoen klaar liggen.

Lees verder

Pleidooi voor onderzoek naar FUMO

De ChristenUnie wil dat de Noordelijke Rekenkamer onderzoek doet naar de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO). De kosten van de FUMO zijn hoog en het enthousiasme van gemeenten om gebruik te maken van deze dienst, neemt steeds verder af. De rekening daarvan komt voor een groot deel bij de Provincie Fryslân terecht. Een meerderheid van de Friese Staten vindt het echter nog te vroeg voor een onderzoek. Daarom bracht de ChristenUnie een motie voor een onderzoek niet in stemming.

Lees verder

Tankstation Donkerbroek

Het tankstation met winkel en wasstraat aan de Balkweg in Donkerbroek wil graag verhuizen naar een nieuwe locatie bij de op- en afrit van de nieuwe N381. Maar de Provincie houdt de boot af. De ChristenUnie wil graag weten waarom en stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten

Lees verder

Vragen over lokale omroep

Lokale omroepen worden verplicht tot  meer  samenwerking.  Dat meldt de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). De ChristenUnie vraagt zich af wat het effect hiervan zal zijn op de diversiteit en de onafhankelijkheid van de Friese media en stelt hierover vragen aan de gedeputeerde.

Lees verder

CU Kerkentour

CGK Dokkum

Vandaag heb ik voor het eerst een kerk bezocht in het kader van de Kerkentour. Ik heb me laten inspireren in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum. Als inwoner van Dokkum (en van de Stationsweg) kom ik vaak langs de CKG, en leek het me mooi om hier een kerkdienst mee te maken.

Lees verder

Uniebaptisten Haulerwijk

Vorige week zijn we van start gegaan met de kerkentour. Vandaag bezocht ik de baptistengemeente in Haulerwijk, een kleine gemeenschap die haar bijeenkomsten houdt in de kerk aan de Norgerweg. Een kleine gemeenschap, maar met voldoende inspiratie voor een nieuwe week. Ooit ging ik naar de onafhankelijke baptistengemeente in Haulerwijk. Helaas is het er nooit van gekomen om deze Unie Baptistengemeente te bezoeken. Dit was de uitgelezen kans om eens een bezoek te brengen.

Lees verder

Overig nieuws:

De plicht om te zorgen voor elkaar

Als de Wet langdurige zorg  wordt aangenomen, is een jaar tijd een groot deel van ons zorgstelsel grondig verbouwd. Ook met steun van mijn partij, de ChristenUnie. En voor mij is daarbij steeds het uitgangspunt van Jongeling leidend geweest: op de samenleving rust de principiële plicht om om te zien naar zieken en mensen met een beperking. De plicht om te zorgen voor elkaar.

Lees verder

Initiatiefwet: Klant verantwoordelijk bij gedwongen prostitutie

ChristenUnie, SP en PvdA presenteerden onlangs een gezamenlijke initiatiefwet waarmee klanten die willens en wetens gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, aangepakt kunnen worden. Deze vrouwen zijn vaak slachtoffer van mensenhandelaren of loverboys. In Leeuwarden zet CU voorman Frits Rijpma zich volop in om de positie van deze kwetsbare vrouwen te verbeteren.

Lees verder

Fractievergadering bijwonen?

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts