Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits mei 2014

Stemmenwinst voor CU/SGP bij Europese verkiezingen

 

De Eurofractie van de ChristenUnie/SGP kan terugkijken op een goede verkiezing. Er werd flink stemmenwinst geboekt. Onze Friese kandidaat Andries Bouwman uit Leeuwarden haalde 1209 stemmen binnen. Vanuit de Statenfractie een hartelijke felicitatie voor dit mooie resultaat. Dank bovenal aan de Here die ook dit regeert.

In het kader van de Europese verkiezingen werd het Europees Plan voor het Noorden gelanceerd. Hierin staan voorstellen op het gebied van vergrijzing en demografische ontwikkelingen, energietransitie, economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid.

Lees meer

Landbouw:

Stikstofbepaling moet actueler

Fryslân gaat er bij het Rijk op aan dringen dat de maximale ammoniakuitstoot van een (boeren)bedrijf wordt bepaald aan de hand van recent afgegeven vergunningen of actueel milieurecht. Dit in plaats van het moment dat een gebied als habitatgebied is aangewezen, want dat is soms al 20 jaar of zelfs langer geleden. De ChristenUnie pleitte hiervoor tijdens de Statenvergadering van 28 mei. Een meerderheid van de Friese Staten steunde een motie van de ChristenUnie hiervoor. 

Lees meer

 

Alarmbel over stikstofbeleid

De provincie Fryslân gaat ervanuit dat de Programmatische Aanpak Stikstof ruimte geeft aan boeren om zich verder te ontwikkelen. Dat schrijft GS in antwoord op vragen van de ChristenUnie naar aanleiding van een artikel in de Boerderij in maart. Daarin werd bezorgdheid geuit over de PAS, die boeren nieuwe beperkingen zou opleggen in plaats van ruimte te geven.

Lees meer

Openbaar Vervoer:

Waar blijft de Friese spoorlobby

Het kabinet past in heel Nederland het spoor aan (met het beveiligingssysteem ERTMS) zodat er snellere treinen kunnen rijden, en treinen dichter op elkaar kunnen rijden, maar het noorden wordt overgeslagen. Waar blijft de Friese actie? Dat vroeg Anja Haga in een Open Brief aan Gedeputeerde Kramer. Er kwam geen antwoord van de gedeputeerde. Daarom vroeg de ChristenUnie een interpellatiedebat aan met de gedeputeerde op 21 mei. De gedeputeerde beloofde voor 24 juni, als de Tweede Kamer zich buigt over de spooragenda, naar Den Haag af te reizen om bij de Kamerleden te pleiten voor ERTMS in het noorden.

Lees meer

 

 

 

 

Fryslân legt focus op verkorten wachttijd Zwolle

De noordelijke provincies blijven zich inzetten voor ERTMS voor het spoor. Dat zegt gedeputeerde Johannes Kramer op vragen van de ChristenUnie Statenfractie in Fryslân.  Op de korte termijn ligt de focus op het verkorten van de stoptijd van de trein in Zwolle. Die bedraagt nu nog 12 minuten. Veel te lang, vindt de gedeputeerde.

Eerder al sprak de ChristenUnie haar teleurstelling uit over berichten dat de snelle trein aan het Noorden voorbij zou gaan. Daarover stelde de fractie vragen. Het bericht daarover vindt u hier

Lees meer

Kans voor spoor Fryslân-Duitsland

De Provincie Fryslân blijft zich inzetten voor een doorgaande spoorverbinding tussen Leeuwarden en Duitsland. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de ChristenUnie.

Lees meer

Houdt klachtenbureau OV

Door het opheffen van het onafhankelijk klachtenbureau voor openbaar vervoer in Fryslân heeft de Provincie onvoldoende zicht op de klanttevredenheid van de reiziger. Dat vindt de ChristenUnie ongewenst. De ChristenUnie vraagt daarom aan het college om maatregelen te nemen zodat ze zicht houdt op de afhandeling van klachten door vervoerders.

Lees meer

Meer nieuws uit de Staten:

 

Houdt beheerskosten Waddenfonds laag

De ChristenUnie wil de uitvoeringskosten van het Waddenfonds zo laag mogelijk houden. Daarom heeft de fractie samen met de VVD tijdens de Statenvergadering van 28 mei een amendement ingediend om de bureaukosten maximaal 4 procent te laten zijn van het totale bedrag. De Staten stemden in meerderheid in met het voorstel van de ChristenUnie.

Lees meer

 

 

CU maakt zich sterk voor Omrop Fryslân

De ChristenUnie maakt zich in Europa sterk voor een onafhankelijke positie van Omrop Fryslân. Dat zei lijsttrekker Peter van Dalen van de Europese ChristenUnie fractie donderdag 24 april op een bijeenkomst van de ChristenUnie Fryslân in Leeuwarden.

Lees meer

CU wil gelijk speelveld voor windenergie

De ChristenUnie wil dat er een gelijk speelveld is voor windmolens in het IJsselmeer en windmolens op het land. Op 18 juni 2014 debatteren Provinciale Staten over het voorstel om een Windpark van 400 Megawatt in het IJsselmeer te plaatsen. Eind dit jaar debatteren de Staten over windmolens op het vaste land. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de provincie de mogelijkheid houdt om molens op het land te plaatsen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke haalbare initiatieven op land er zijn.

Lees meer

Overig nieuws:

Friesch Dagblad 'School eigenlijk bijzaak voor Anja Haga'

School, daar had Anja Haga (37), Statenlid voor de ChristenUnie, eigenlijk niet zoveel tijd voor. Liever zat ze met de neus in de muziekboeken. Maar voor haar examens ging ze wél echt blokken. "Ik was zo blij toen ik mijn examen had gehaald. Ik had er niet aan moeten denken dat ik nog een jaar op school had moeten zitten.”

Lees meer

Aanwezig bij Fesitval 3:16

                                                                

 

De ChristenUnie was aanwezig op het festival 3:16 in Ureterp op 24 mei. Er was veel ruimte voor ontmoeting en voor gesprekken.

Fractievergadering bijwonen?

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts