Kerkentour: Ark of Covenant Church

ark of covenant church 1maandag 16 maart 2015 19:44

Op verzoek van de Ark of Covenant Church in Leeuwarden mag ik zondag 15 maart in de dienst komen vertellen over mijn christen zijn in de politiek. Ik vind dit een hele eer. De dienst is onderdeel van de Womensconference die in het weekend van 13 tot en met 15 maart wordt gehouden. Het thema is Excellente vrouwen.

Hoofdspreker is dr. Shirley Clark uit de Verenigde Staten. Zij maakt deel uit van een groep mensen die voorbidden voor Barack Obama wordt mij verteld. Het is een dienst zoals ik nog niet eerder heb meegemaakt. Zoals Pastor Ana Paula mij een paar weken voor de dienst vertelt, is het gebed heel belangrijk in de Ark of Covenant Church. Zij vertelt me dat gemeenteleden, in de week dat ik met haar spreek, elke avond gedurende een aantal uren met elkaar bidden. Ook tijdens de kerkdienst die ik bijwoon is er veel ruimte voor gebed. Dr. Clark vertelt over de kracht van het gebed tijdens de Super Bowl in de Verenigde Staten. Met gebed weten zij te voorkomen dat 20.000 prostituees naar de Super Bowl worden gestuurd. Tijdens de dienst komen de aanwezigen een voor een bij dr. Clark om gezegend te worden. Veel mensen zijn ontroerd, sommigen kunnen niet blijven staan.

Ik krijg de gelegenheid om te vertellen wat het geloof voor mij betekent, vooral in mijn politieke werk. Zoals in alle kerkdiensten die ik heb bezocht tijdens de kerkentour merk ik ook hier weer een grote verbondenheid. Uiteindelijk eren we allemaal dezelfde God. De uiterlijke verschillen zijn soms groot, maar op geloofsniveau kunnen we veel delen en leren van elkaar.

Ik vind het heel indrukwekkend om de dienst mee te maken. Wat een intens geloof en vertrouwen merk ik in deze Pinkstergemeente. Ook ik word in de dienst gezegend. Genoeg inspiratie om de werkweek weer in te gaan.

Anja Haga
Fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie Fryslân

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

Labels
Overdenking

« Terug