ChristenUnie Fryslân steunt de actie Walk For Freedom

Prostitutie-leeuwarden-7782maandag 19 januari 2015 09:21

Op 21 februari 2015 vindt de Walk For Freedom plaats, een wandeling in de binnenstad van Leeuwarden. Doel van de actie is het onrecht van mensenhandel en prostitutie aan het licht te brengen. De ChristenUnie Fryslân zet zich in voor een mensenhandelvrije provincie en beveelt de actie dan ook van harte aan. Aanmelden kan via: www.walkforfreedom.nl.

De route voor de Walk for Freedom is door de binnenstad van Leeuwarden, te beginnen bij het Friese Paard op de Nieuwestad. De afstand van de route zal zo’n 2 km zijn. Het is de bedoeling dat deelnemers in één lang lint achter elkaar aan lopen, net zoals de vrouwen/meisjes, die in de prostitutie werken. Ze moeten achter elkaar aan lopen over een soort van catwalk, zodat de handelaren hen kunnen keuren alvorens ze hen kopen.

Het doel van de tocht is bewustwording, zichtbaar maken dat dit onrecht bestaat. Ogen openen, zonder luidruchtig protest. De ChristenUnie Fryslân heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat ze gaat voor een mensenhandelvrije provincie: 'Waar nodig neemt de provincie een regisserende rol richting gemeenten, zodat voorkomen wordt dat de problematiek verschuift naar andere gemeenten, wanneer de ene gemeente strengere wetgeving toepast dan de andere.' Klik hier voor het verkiezingsprogramma

Labels
Mensenhandel en prostitutie
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug