Op bezoek bij Doarpswurk

mienskipsenergie_logo.jpgwoensdag 28 augustus 2019 14:43

Een plus op het platteland, dat is wat Doarpswurk wil bereiken. Dit doen ze door ondersteuning te bieden aan dorpsbelangen. Dat ze succesvol zijn blijkt uit de 238 dorpshuizen die bij hen aangesloten zijn. Vroeger ging het over de stoeptegels in het dorp. Tegenwoordig gaat het over grotere vraagstukken. De fractie is op uitnodiging op bezoek op 28 augustus 2019.

Tijdens het gesprek met Titus Sijmonsma en Johannes Lankester krijgt de fractie een beeld van de activiteiten die worden ondernomen door Doarpswurk. Van het opstellen van een dorpsvisie tot het oprichten van een energiecoöperatie. Sinds 2005 bieden ze ondersteuning aan dorpsbelangen, dorpshuizen en stimuleren ze initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland vergroten.

Al snel komen we in gesprek over het opheffen van de provinciale dorpshuizenregeling en de nieuwe regeling waarbij dorpshuizen subsidie kunnen krijgen uit het Iepen Mienskipsfûns. Titus Sijmonsma vindt dat de continuïteit van dorpshuizen in gevaar komt. Dorpshuizen moeten in het Iepen Mienskipsfûns concurreren met andere projecten. Hij pleit ervoor om de oude regeling in tact te laten.

Ook ziet hij dat op het platteland de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worsteling groter is. Mensen blijven langer thuis wonen en hebben daardoor andere wensen. In dorpen is er behoefte aan een huisarts, fysio of kinderopvang. Ook andere thema’s zoals: voedsel, energie, afval en mobiliteit zijn groeiende.

Doarpswurk vindt het belangrijk om mee te bewegen met de veranderende behoefte op het platteland. In de toekomst willen zij graag hun werk voort blijven zetten en nog vele mienskips-initiatieven ondersteunen. Daarvoor vragen ze aandacht bij de fractie van de ChristenUnie.

 

Labels

« Terug