Weinig ambitie in coalitieakkoord

Geluk op 1.JPGwoensdag 26 juni 2019 16:29

‘Het coalitieakkoord van Fryslân toont weinig ambitie en mist duidelijke doelstellingen,’ zegt Wiebo de Vries tijdens het debat op woensdag 26 juni.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De 17 Sustainable Development Goals zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. Deze moeten er voor zorgen dat er geen armoede en ongelijkheid meer is. Ook zijn er doelen over duurzame energie en het aanpakken van klimaatverandering. In het coalitieakkoord wordt op geen enkele manier verwezen naar deze doelstellingen. Een gemiste kans. De ChristenUnie dient een voorstel in om het toekomstige beleid te toetsen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het voorstel wordt aangenomen.

Kringlooplandbouw
Het is goed dat de kringlooplandbouw een plek heeft gekregen in het akkoord. De ChristenUnie is voorstander van een kenniscentrum kringlooplandbouw dat initiatieven bij elkaar brengt, adviseert en informeert. In de komende tijd bereidt de fractie een voorstel voor om een kenniscentrum vorm te geven.

Klimaat
Over het klimaatakkoord, waaronder het verminderen van CO2 uitstoot, worden een aantal voorwaarden beschreven zoals: het moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. Ook moet het tempo realistisch zijn. De ChristenUnie vraagt zich af: ‘Gaan we het nu wel of niet doen?’

Windenergie is ingewikkeld. Er mogen nieuwe molens komen, maar dan moeten er eerst oude molens weg. Er zijn dusdanig veel randvoorwaarden waardoor het moeilijk wordt om een nieuwe molen te plaatsen. Het is duidelijk dat dit thema een zware slag was voor de coalitie en de vraag is wie er nu echt tevreden is over dit onderwerp.

Leefbaarheid
Leefbaarheid is één van de belangrijkste onderwerpen en gaat alle inwoners van Fryslân aan. De afwachtende houding en vaagheid van deze coalitie verontrusten de fractie. De ChristenUnie gaat voor een waardevolle samenleving.

Labels

« Terug