Fries Museum heeft recht op gezonde financiële basis

140531_Fries_Museum_Leeuwarden_Fr_NLwoensdag 24 februari 2016 14:00

De ChristenUnie Fryslân is bereid de jaarlijkse bijdrage voor het Fries Museum te verhogen met € 500.000 per jaar. Volgens de uitkomsten van een onderzoek dat de Provincie zelf heeft laten uitvoeren, heeft het Fries Museum 5 ton extra nodig om een landelijke uitstraling te houden en per jaar in ieder geval 100.000 bezoekers te trekken.

Het museum krijgt nu € 2,75 miljoen per jaar van de provincie om het museum te exploiteren. Volgens de coalitiepartijen CDA, VVD, FNP en SP moet het voor het Fries Museum mogelijk zijn de hoge ambitie met dit geld te halen, ondanks dat het onderzoeksrapport het tegendeel beweert.  ‘De ChristenUnie vraagt ook van het Fries Museum om nog meer in actie te komen. Zorg voor mooie tentoonstellingen die veel bezoekers trekken. Haal geld op bij fondsen en instellingen. Maar de Provincie heeft de taak om voor een goede basis te zorgen,' houdt Ynze de Boer de Staten voor.

Voor de ChristenUnie telt zwaar mee dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is. ‘Het Fries Museum is daar een belangrijke drager van. Die moet je dan niet op voorhand afknijpen. Als het museum zich zorgen moet maken om de dagelijkse exploitatie, dan wordt het moeilijk om heel ambitieus te zijn.’

Het Fries Museum vraagt PS ook om geld om de collectie te ontzamelen. Die collectie is heel omvangrijk; de grootste van alle Nederlandse musea. Een groot deel ervan is niet bruikbaar en het museum wil ervan af. De ChristenUnie vindt dat het museum dat uit eigen middelen moet financieren. ‘Daarvoor wordt ook extra geld gevraagd. Maar als de exploitatievergoeding voldoende is, kan het museum dergelijke zaken uit eigen middelen financieren.’

Labels
Cultuur

« Terug