CU in Staten wil af van knip in de Trekweg

trekvaart N910dinsdag 10 november 2015 13:36

De ChristenUnie wil de Trekweg (N910) tussen Gerkensklooster en Dokkum openhouden voor alle verkeer. Dit in tegenstelling tot Gedeputeerde Staten die van plan zijn om halverwege volgend jaar een afsluiting (knip) in de weg aan te brengen ten zuiden van Kollum. Autoverkeer zou dan een andere route moeten nemen. De ChristenUnie verwacht veel sluipverkeer door de dorpen en vroeg GS het plan van tafel te halen. De Staten waren het unaniem eens met de ChristenUnie en steunden een motie hierover. De gedeputeerde wordt in de motie gevraagd met gemeenten in gesprek te gaan om alternatieven te zoeken om de verkeersintensiteit op de Trekweg omlaag te brengen.

De Trekweg is een aantal jaren geleden heringericht. Doel is de veiligheid van de weg te vergroten. Daarbij geldt het principe van shared-space. Uit een onderzoek uit 2013 blijkt echter dat nog veel sluipverkeer gebruik maakt van de route. Ook rijden auto’s er te hard. Verder lokt de Trekweg na de herinrichting nog weinig nieuw recreatief gebruik uit.

De knip in de Trekweg maakt onderdeel uit van de plannen voor de herinrichting. De provincie wil de knip aanbrengen nadat het noordelijk deel van de Centrale As gereed is. Naar verwachting is dat halverwege 2016 het geval. Weggebruikers hebben dan een goed alternatief, verklaart de Provincie.

De gemeenten Kollumerland c.a. en Achtkarspelen hebben zich in het verleden steeds negatief uitgelaten over de voorgenomen knip in de Trekweg. Het zal leiden tot sluipverkeer en daarmee tot onveilige situaties. ‘De routes die het verkeer dan neemt zijn gelijk aan de routes waar veel schoolgaande jongeren fietsen. Het risico op onveilige verkeerssituaties is groot,' zegt Wiebo de Vries van de ChristenUnie. ‘Daar kunnen we de gemeenten niet mee opzadelen. Vooral niet omdat het gaat om routes waar veel schoolkinderen langs fietsen op weg naar school.'

De Staten spraken unaniem steun uit voor het voorstel van de ChristenUnie om hierover met gemeenten te praten. 'We zijn daar blij mee. Tijdens de Statenvergadering betoogde de gedeputeerde nog dat er steun is voor een afsluiting van deze weg. Maar wij hebben tot nu toe alleen ongerustheid gehoord. Nu is er weer ruimte voor een open gesprek.'

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015 11112015 motie Knip in de Trekweg heroverwegen182,3 kBapplication/pdfdownload
Labels
Verkeer & Vervoer

« Terug