Kerkentour: Speciale dienst met Diamanten in VBG Bethel

kerkentour diamantenmaandag 02 november 2015 14:02

Deze maand mocht ik in het kader van de kerkentour een dienst bijwonen in een gemeente van mijn keuze maar het liep niet zoals ik het gepland had deze keer. ’s Ochtends ging de telefoon, ziekte bij de Diamanten en de vraag of ik in kon vallen…..

Deze vraag kan ik niet weigeren en wel om de volgende reden: De Diamanten is een groep kinderen in de Bethel Gemeente met een verstandelijke beperking en zijn veelal ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) leerlingen. Zij zijn zeer gebaat zijn bij structuur waaronder vaste begeleiders. Mijn vrouw Margriet en ik begeleiden nu al meer dan 10 jaar zulke kinderen en nog altijd met veel liefde en enthousiasme.

Wist u dat er maar enkele gemeenten zijn in Nederland die voor deze special-need kids opvang verzorgen zodat ook zij behalve thuis ook in de Gemeente leren over Jezus? Zij horen er gewoon bij in onze Gemeente, precies wat Jezus ons leert, omzien naar hen die zelf geen stem hebben.

En waarom dan niet een stuk schrijven over het kinderwerker bij de Diamanten en wat wij doen terwijl de ouders samenkomen in de dienst in de wetenschap dat hun kinderen goed, veilig en liefdevol opgevangen worden.

De Diamanten zijn verdeeld in twee groepen, de 4-12 jarigen en de 12-18 jarigen en wij begeleiden de oudste kinderen. Vandaag hebben wij Genesis op het programma staan.

Het begin is meestal druk en dat is ook nu niet anders. De meesten kennen elkaar van school, praten bij, moeten aan elkaar zitten en plagen wat. Tot zover geen verschil met de gemiddelde tiener totdat de dienst begint. Bij slechts een vraag om bij elkaar te komen gaan ze in de kring zitten en kan onze “dienst” beginnen. Mobieltjes zijn niet aanwezig in deze groep!!!

Wij starten altijd met gebed om de dienst aan God op te dragen en Jezus en de Heilige Geest uit te nodigen in onze gemeente en onze eigen dienst. Vandaag kijken wij naar deel 1 van de DVD serie “Wat zegt de Bijbel” les 2 Wie schreef de Bijbel? Hierin wordt uitgelegd hoe God de mensen de Bijbel liet schrijven. Ook hoe het begin van Genesis alles klaar maakt voor de rest van de Bijbel en de geschiedenis.

Het is weer een herhaling op een iets andere manier van dit thema. Maar bij deze kinderen zit de kracht van leren echt in herhaling en het op verschillende manieren toepassen van de leerstof. Na de DVD komen wij samen aan tafel zitten voor  limonade en een koekje. We bespreken de DVD en gaan aan de slag met vragen in de vorm van een quiz, favoriete vorm van de meesten. Wie kan de meeste schrijvers noemen die Bijbelboeken geschreven hebben, welke 5 boeken staan als eerste en hoe noemen wij die ook wel? Mooi om te zien dat ze elkaar helpen om de vragen compleet te krijgen en dat ze elkaar in hun waarde laten op een natuurlijke, niet geforceerde manier. Dit raakt mij elke keer weer, de puurheid en acceptatie van deze groep kinderen. Wat kunnen wij “normale” mensen hier veel van leren.

Na de quiz heb ik nog enkele vragen: Waar lag het Hof van Eden en over de Bijbel of hier iets in staat over Dinosauriërs, weet u dat? (Job 41, Psalm 104:24-25 en Jesaja 27:1). En ja, heeft God de wereld echt in 6 dagen geschapen en waren dat onze 24 uur dagen of Gods dagen? Hier merk je het verschil met de “gewone tieners”. Er volgt geen discussie nee ieder heeft zijn beeld en dat is wel goed zo vinden ze.

Als laatste nog een opdracht: Tuinkers op natte watten. Iedereen krijgt een bakje mee naar huis om in de vensterbank te zetten en wij zetten een bakje in het donker in het gootsteenkastje zodat wij volgende week het verschil kunnen zien wat licht doet op groei en kleur.

De dienst nadert het einde althans dat zegt onze speciale aftelklok op de muur, anderhalf uur vliegt voorbij. We bidden nog samen, wie wil mag ook bidden. Ze vullen zelf het evaluatieformulier in zodat ze thuis met ouders broers en zussen nog eens na kunnen praten en dan zijn ze weer weg en is het lokaal leeg en stil.

Nog even aandacht voor de dienst die 8 november van 15.00-16.00 uur gehouden wordt in de Bethel te Drachten. Dit is een speciale interkerkelijke dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: God verandert alles in goud. “Onze” Diamanten gaan optreden met een lied en een goochel act. De groep ziet hier naar uit en bij deze bent u van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Misschien kent u wel mensen met een verstandelijke beperking die deze dienst bij willen wonen maar vervoer nodig hebben……. Misschien heeft u wel vragen voor uw eigen gemeente, neem gerust contact op met ons.

Richard Klerks
Commissielid

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

Labels
Overdenking

« Terug