Bezoek Maritieme Academie Harlingen

Maritieme Academie Harlingenmaandag 12 oktober 2015 14:28

Op woensdagochtend 7 oktober 2015 bracht de fractie een bezoek aan de Maritieme Academie Harlingen. Arjen Mintjes, de directeur van de zeevaartschool, legt uit wat de historie is en wat er verder allemaal wordt gedaan op deze school.

Zestien jaar geleden werd Mintjes directeur van de school en sindsdien is het uitgegroeid tot de grootste binnenvaartschool van Europa. Toen hij begon was er alleen een VBO, waarbij 60% na de opleiding niet verder ging in de zee- of binnenvaart. Tegenwoordig is er in Harlingen een VMBO, MBO en een HBO gehuisvest. Elk kind krijgt wanneer het de middelbare school heeft afgerond een regulier MBO-diploma, maar daarnaast ook een matroosbevoegdheid. Als gevolg heeft de school ‘nog nooit een leerling hoeven laten gaan zonder werk’.

Het meest unieke aan de zeevaartschool, is dat de opleiding niet ‘horizontaal’, maar verticaal is. Waar het overgrote deel van de middelbare scholen in Nederland algemene scholen zijn, daar is de Maritieme Academie in Harlingen alleen gericht op de binnenvaart en de zeevaart. ‘Je moet dus niet komen als je boer wilt worden’, zegt Mintjes. Jongeren van 12 tot 18 jaar zitten in dit gebouw en alles is gefocust op de doorstroming naar een leven op het water.

De jeugd wordt hier goed op voorbereid door ze intern te laten wonen op een paar vierkante meter. Voor alle VMBO’s is dit verplicht. Mintjes merkt dat er veel motivatie is bij de leerlingen en dit wordt ook onderbouwd door het erg lage uitvalcijfer.

Ondanks het feit dat het goed gaat met de school en er veel leerlingen voor de maritieme opleiding kiezen, zijn er ook verschillende zorgen. Vanuit de landelijke overheid wordt weleens vergeten dat er een sectorgerichte school is met eigen huisvesting. Het zorgt ervoor dat men altijd alert moet blijven op de regelgeving. De kans bestaat dat door nieuwe regels het bestaansrecht in gevaar komt.   

Wij stelden de directeur ook de vraag of er contact is tussen Leeuwarden en Harlingen. Dat blijkt het geval. De school heeft als enige in de wereld een binnenvaartsimulator op haar terrein staan. De provincie heeft hieraan meebetaald via het programma ‘Wurkje foar Fryslân’. Mintjes heeft ambitie en wil graag verder uitbreiden en een trainingscentrum maken waarbij ze kunnen oefenen met reddingsboten. Voordat dit idee werkelijkheid kan worden, moet er eerst door alle partijen goedkeuring worden gegeven en dat is op dit moment nog niet het geval.  

Nadat we goed waren geïnformeerd kregen we een rondleiding door het gehele complex. Onze gids was een meisje. Dit is een bijzonder gegeven, aangezien bijna iedereen jongen is. We begonnen bij een klaslokaal waar digitale versies van schepen stonden, waarna we een lokaal zagen waar de jongeren leerden touwen te maken en te knopen. Er werden ook reguliere schoolvakken gegeven, zoals Natuur- en Scheikunde, Wiskunde en Nederlands. Na een impressie gekregen te hebben van de school, liepen we naar de slaapvertrekken van de jonge leerlingen (VMBO 1,2 en 3). Op dat moment ging de bel, waarna verscheidene jongeren de kantine binnenstormden om te gaan eten. De Maritieme Academie heeft een keuken, waar menig school jaloers op zou zijn. We sloten de rondleiding af met de slaapvertrekken van de oudere leerlingen. Zij hoefde hun kamer niet te delen met twee anderen, maar hadden een eigen vertrek.

Ten slotte gingen we terug naar de directeur, waar we afscheid van elkaar namen en daarbij een tas kregen met allerlei informatie. Ondanks alle enthousiasmerende verhalen over het water, besloten we toch allemaal via de weg weer terug te gaan naar het provinciehuis.  

Labels

« Terug