ChristenUnie deelt zorgen natuurorganisaties over uitbaggeren Sminkefeart

M4100111zaterdag 03 augustus 2013 11:43

De Sminkefeart in Gaasterland wordt na de vakantie uitgebaggerd, als onderdeel van het opwaarderen van de Luts (Friese Merenproject). Kortgeleden is bekend geworden dat het uitgebaggerde slib zal worden gebruikt als ondergrond voor nog aan te leggen wandelpaden langs beide zijden van de Sminkefeart. Natuurorganisaties in Gaasterland maken zich hier grote zorgen over. Zij vrezen dat met de wandelpaden schade wordt aangebracht aan een stukje bijzondere natuur in Gaasterland. De ChristenUnie deelt deze zorgen en stelt daarom vragen aan het college van gedeputeerde staten.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van   Orde

Gericht aan GS / lid GS 

College van GS

Inleidende toelichting

(facultatief)

De   Sminkefeart in Gaasterland wordt na de vakantie uitgebaggerd, als onderdeel van het opwaarderen van de Luts (Friese Merenproject). Kortgeleden is bekend geworden dat het uitgebaggerde slib zal worden gebruikt als ondergrond voor nog aan te leggen wandelpaden langs beide zijden van de Sminkefeart. Natuurorganisaties in Gaasterland maken zich hier grote zorgen over. Zij vrezen dat met de wandelpaden schade wordt aangebracht aan een stukje bijzondere natuur in Gaasterland.

 

Vraag / vragen

 

 

1) Was het college, bij de toezegging van een subsidiebedrag van in totaal bijna 1,5 miljoen voor deze baggerplannen, op de hoogte van dit plan voor slibbehandeling en de verontrusting van de natuurorganisaties hierover? Zo ja, waarom heeft het college hier dan toch mee ingestemd?

2) Als het college niet op de hoogte was van de verontrusting van de natuurorganisaties, in hoeverre was het college er dan van op de hoogte of de natuurorganisaties wel of niet betrokken zijn bij het maken van deze plannen?

3) Het uitgebaggerde slib zal worden gebruikt als ondergrond voor nog aan te leggen wandelpaden langs beide zijden van de Sminkefeart. Kan het college aangeven wat de noodzaak is van de aanleg van deze wandelpaden en daarbij uitleggen wat de functie is/wordt van de huidige wandelpaden die nu langs de oevers van de Sminkefeart lopen?

4) Is het college er van op de hoogte dat met het uitvoeren van dit plan de unieke oevers met daarop de beschermde en zeldzame koningsvaren en dubbelloof zullen worden aangetast? Zo ja, heeft deze aantasting de instemming van het college?

5) Is het college m.h.o.o. bovenstaande nog steeds positief over de plannen, die ze in een eerdere publicatie goed voor de natuur- en landschapswaarden noemde?

6) Is het college bereid om in contact te treden met het   college van Gaasterlân-Sleat om bij hen aan te dringen op een oplossing die   voor de natuurorganisaties acceptabel is? Zo nee, waarom niet?  

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening)

ChristenUnie, Anja Haga

 

Datum

3 augustus 2013

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
antwoordbrief aan CU over proefboring schaliegas 20130919178,1 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie deelt zorgen natuurorganisaties over uitbaggeren Sminkefeart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.