Duurzame ambities

windmolen kleinvrijdag 26 april 2013 13:26

De Provincie Fryslân wil dat in 2020 16 % van de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. In 2050 zou Fryslân zelfs een fossielvrije provincie moeten zijn. Om die ambitie waar te maken moet de provincie concrete doelstellingen formuleren, vindt de ChristenUnie. Het merendeel van de leden van Provinciale Staten was het daar woensdag 24 april mee eens en stemde in met een motie om in het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie de doelstelling helder te formuleren. Ook vroeg de fractie om evaluatiemomenten om snel bij te kunnen sturen als de doelstellingen niet gehaald dreigen te worden.

Er zit nog te weinig schot in het behalen van de ambitie van Fryslân op het gebied van het opwekken van schone energie. Dat concludeerde ook de Noordelijke Rekenkamer (NRK) onlangs in een rapport.

Volgens de ChristenUnie is de ambitie van Fryslân op het gebied van schone energie alleen realiseerbaar als er een breed draagvlak is. In de motie die door de Staten werd aangenomen zegt de fractie dat dorpen en maatschappelijke organisaties ruimte moeten krijgen om eigen energie op te wekken en/of energie te besparen. 

Gedeputeerde Hans Konst toonde zich ingenomen met de motie en zei deze over te willen nemen. Fractievoorzitter Anja Haga bracht de motie toch in stemming bij de Staten. “We krijgen dit jaar nog een discussie over windenergie. Met deze motie zeggen de Statenfractie die instemmen met deze motie, dat ze ruimte willen geven aan initiatieven van dorpen en maatschappelijke organsiaties. Dat is een belangrijk signaal”.  

#schepping #sterk

 

Klik hier voor de motie.

Labels

« Terug

Reacties op 'Duurzame ambities'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.