150 miljoen naar gemeenten

Gaasterland Natuurgebied De Wyldemerk 4woensdag 17 april 2013 12:57

De ChristenUnie wil dat gemeenten actief betrokken worden bij het investeren van NUON geld in de Friese samenleving. Gemeenten weten als eerste overheid het beste wat in de Mienskip speelt en wat het meest rendement oplevert. Daarom moet van de 300 miljoen NUON-geld die Gedeputeerde Staten in de Friese Economie wil steken 150 miljoen rechtstreeks naar gemeenten gaan. Gemeenten hebben plannen op stapel staan die door geldgebrek niet tot uitvoering komen. Door 150 miljoen te verdelen over de Friese gemeenten komt het geld ten goede aan concrete projecten, dicht bij de mensen. De overige 150 miljoen zijn beschikbaar voor Provinciale projecten.

Veel gemeenten kampen met grote tekorten waardoor goede plannen ter bevordering van de lokale en regionale werkgelegenheid niet tot uitvoering komen. Een voorbeeld is Kuorke Dokkum, een uitgewerkt totaalplan van de gemeente Dongeradeel dat aansluit op project Sud Ie en het project Watersportkern Dokkum. VNO/NCW heeft het project zeer kansrijk en stimulerend genoemd. Maar de financiële middelen ontbreken. Het investeringsbudget van de Provincie kan een dergelijk project vlot trekken. Zo zijn er meer gemeentelijke plannen die volgens de ChristenUnie in aanmerking kunnen komen voor financiering.

Gemeenten zullen zelf ook aan de projecten moeten bijdragen, bijvoorbeeld door zelf geld bij te leggen of door marktpartijen erbij te betrekken. Hierdoor wordt uiteindelijk geld met geld  gemaakt. De investering in de Friese economie wordt daarmee verdubbeld.

Het is voor de ChristenUnie van belang dat het investeringsbudget op korte termijn wordt ingezet in de Friese economie. ‘Er is nu een injectie in de economie nodig. Dat kunnen we alleen doen door plannen tot uitvoering brengen die al voor een groot deel gemaakt zijn. Als we nu nog plannen moeten maken, dan spannen we het paard achter de wagen”, vindt Wiebo de Vries, Statenlid voor de ChristenUnie.

De ChristenUnie vindt dat het Investeringsbudget van de Provincie zo moet worden ingezet dat het leidt tot een beter en sterker Fryslân. 

#samen #schepping #sterk
Labels

« Terug

Reacties op '150 miljoen naar gemeenten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.