Vragen ChristenUnie over trage betaling door Provincie

Eurosmaandag 18 februari 2013 10:06

De Provincie Fryslân is traag met het nakomen van financiële verplichtingen aan organisaties in Fryslân. Dat heeft de ChristenUnie van verschillende kanten gehoord. Toegezegde bijdragen voor het in stand houden van organisaties, worden soms pas na een jaar uitgekeerd. Dat brengt organisaties in problemen. De ChristenUnie vindt dat dit niet kan en stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de wijze van betaling door de Provincie Fryslân.

Over het algemeen is de Provincie vlot met het overmaken van bijdragen ten behoeve van projecten. Het probleem doet zich voor bij toegezegde bijdragen in bureaukosten. Van een enkele organisatie is bekend dat de provinciale bijdrage over 2011 pas eind 2012 werd overgemaakt. De (bureau)kosten worden echter wel gemaakt. Organisaties moeten daardoor interen op hun reserves en dreigen soms in liquide problemen te raken. Ook worden noodgedwongen vorderingen op de Provincie in jaarrekeningen opgenomen. Daardoor dreigt een beeld te ontstaan van de Provincie als wanbetaler.

De ChristenUnie wil graag van GS weten of ze ervan op de hoogte zijn dat organisaties zo lang op het toegezegde geld moeten wachten en wat ze hieraan wil doen.

Gericht aan GS / lid GS 

GS

Inleidende toelichting

(facultatief)

Van verschillende kanten hoort de ChristenUnie geluiden dat de Provincie Fryslân lang wacht met betalingen aan organisaties. Het gaat dan vooral om vooraf afgesproken financiële bijdragen in bijvoorbeeld bureaukosten van organisaties. Daardoor komen organisaties in grote problemen. Er zijn voorbeelden dat pas na herhaald aandringen een bedrag toegezegd voor 2011 eind 2012 door de Provincie werd overgemaakt. Daardoor kwam de liquiditeit van de betreffende organisatie in gevaar.

Over het algemeen worden financiële bijdragen aan projecten wel op tijd gestort.

Vraag / vragen

 

 

1. Hoe gaat GS om met berichten dat organisaties lang op toegezegde gelden moet wachten?

2. Is het GS ook bekend dat organisaties noodgedwongen vorderingen op de provincie moeten opnemen in hun jaarrekening en wat vindt u daarvan?

3. Is GS het met ons eens dat organisaties door niet tijdig overmaken van financiële toezeggingen in de problemen komen? Wat wil GS hieraan doen?

4. Hoe werden en/of worden besluiten van PS aangaande financiële toezeggingen aan organisaties verwerkt in de jaarbegroting?

5. Hoe denkt GS over de interne werkwijze van vastlegging?

6. In de provincie groeit het beeld van een wanbetalende Provincie. Herkent GS dit beeld en hoe denkt GS dit beeld weg te nemen?

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening)

 ChristenUnie, Wiebo de Vries

 

 

#sterk

Labels

« Terug

Reacties op 'Vragen ChristenUnie over trage betaling door Provincie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.