Onderzoek naar effectiviteit en cultuur in organisatie Provincie Fryslân

voorkant provinciehuis 002woensdag 23 januari 2013 17:45

De Provincie Fryslân gaat haar eigen organisatie doorlichten op effectiviteit, werkprocessen en cultuur. Dat is het resultaat van een spoeddebat dat woensdag 24 januari werd gehouden over de uitkomsten van het rapport van onderzoeksbureau Berenschot naar het grondbeleid van de provincie. In dat rapport werd geconcludeerd dat de provincie vanaf 2007 onvoldoende grip had op het grondbeleid, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De ChristenUnie is er een groot voorstander van om de hele organisatie door te lichten op effectivititeit en cultuur. "Elk Statenlid heeft ervaren dat stroperigheid in deze organisatie in alle lagen voorkomt", aldus fractievoorzitter Anja Haga. "Fryslân heeft in tijden van crisis actie nodig. Er moet regie worden genomen zodat er in de hele organisatie een einde komt aan de stroperigheid en het in hokjes denken.

De bijdrage van Anja Haga aan het Spoeddebat Rapport Berenschot d.d. 23-01-2013:

In oktober ging het over grondbeleid en de onderlinge verhoudingen. Nu gaat het over chaos. Bestuurlijke en uitvoerende chaos.

Berenschot is duidelijk over het grondbeleid. De provincie is niet 'in Control'. Niet in control met een kleine C, maar helaas ook  niet met een grote C.Op alle niveau's in de organisatie gaat het mis. De kwaliteit van de documenten is niet goed, er zijn geen goede werkafspraken en de verantwoordelijkheid tussen het college en de directie is niet duidelijk.

  • Hoe kan het dat bij beleid waarbij het gaat om zoveel geld en belangen het niet duidelijk was wie verantwoordelijk was?
  • Waarom heeft niemand hier iets aan gedaan?

Uit de stukken blijkt wat ons betreft dat gedeputeerde Konst verantwoordelijke was voor het grondbeleid. Impliciet of expliciet. Feit is: als je naam zo vaak wordt genoemd als mogelijk verantwoordelijke, dan moet je er iets mee. Sterker nog, het hele collegiale bestuur moet er iets mee, inclusief directie. Iemand, en zeker gedeputeerde Konst, had moeten denken: dit kan zo niet. Wij begrijpen niet dat dit niet is gebeurd.  

Het is maar goed dat in oktober de motie van wantrouwen is ingediend. Het heeft iedereen, en dan bedoel ik met name college en ambtelijk apparaat, wakker geschut.  Eindelijk dringt door dat er iets mis is met de cultuur hier in het huis.  Eindelijk heeft men door dat hier te stroperig wordt gewerkt en dat men in hokjes denkt. Het rapport van Berenschot onderstreept dit. Er staat zwart op wit: er is gebrek aan regie.

Zijn we er daarmee?  Nee, niet wat de ChristenUnie betreft.

Berenschot geeft aan dat er gebrek is aan regie.  Maar Berenschot trekt alleen conclusies over het grondbeleid.

  • Hoe zit het met de cultuur en effectiviteit in andere delen van de organisatie?

Elk statenlid heeft ervaren dat stroperigheid in deze organisatie op alle lagen voorkomt. Of je nu vragen stelt over het Waddenfonds, over de Friese Meren of over het subsidiebeleid: het is een crime om antwoord te krijgen.

Wat de ChristenUnie betreft moet er helderheid komen over de cultuur en effectiviteit van de hele organisatie. We moeten onderzoek doen waarmee we vooruit kunnen.  Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Fryslan heeft in tijden van crisis actie nodig. Er moet regie worden genomen zodat er in de hele organisatie een einde komt aan de stroperigheid en het in hokjes denken. Hoe sneller hoe beter.

MOTIE: Onderzoek naar de cultuur en effectiviteit van de hele organisatie. Organisatiebreed. De resultaten van dit onderzoek én een concept plan van aanpak rapporteren aan de Staten. Zo snel mogelijk, uiterlijk 1 mei. Ondertussen doorgaan met de verbeterslag.

De ChristenUnie is niet uit op iemands 'kop'. We zijn uit op verbetering.

Uit de brief van het college blijkt dat ze vinden dat er wat moet gebeuren. Maar doe alstublieft wel de juiste dingen.

  • Een 4e directeur aannemen?  Voor welk probleem is dit de oplossing?

Al neem je 60 nieuwe mensen aan, dan verandert er niets aan de cultuur.

Voor ons staat centraal: het college moet bereid zijn om te veranderen.

En is ze dat?

#samen  #schepping  #sterk

Klik hier voor de motie die de ChristenUnie heeft ingediend en die later mede als basis diende voor een (bijna) Statenbreed aangenomen motie van dezelfde strekking.  

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Onderzoek naar effectiviteit en cultuur in organisatie Provincie Fryslân'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.