ChristenUnie twijfelt aan rol MKB bij Centrale As

DSCN2618woensdag 21 november 2012 18:51

De ChristenUnie betwijfelt of het lokale Midden- en Kleinbedrijf aan bod komt bij de aanleg van de Centrale As. De Staten van Fryslân hadden daarom gevraagd tijdens een vergadering op 2 november 2011, toen alle Statenleden een motie van de ChristenUnie ondersteunden om lokale aanbestedingen zodanig in te richten dat ook lokale ondernemers uit het MKB de kans hebben mee te doen. De Provincie heeft de aanleg van het deel Noord 2 onlangs gegund aan Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten B.V. In schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten vraagt de ChristenUnie om opheldering.

Als antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie in november 2011 stelde Gedeputeerde Staten: “Wij zijn van mening dat er sprake moet zijn van een reële kans voor het MKB om in directe dan wel indirecte zin als opdrachtnemer te participeren in de realisatie van DCA.” De ChristenUnie vraagt zich nu af in hoeverre dat is gerealiseerd. “We hebben als Staten een heel duidelijk signaal afgegeven aan GS. We willen nu ook graag van hen weten hoe ze daar invulling aan gegeven hebben”, aldus fractievoorzitter Anja Haga.

 Schriftelijke vragen:

Inleidende toelichting

(facultatief)

      
  • Op 2 november 2011 hebben de Staten unaniem een motie van de ChristenUnie ondersteund waarin GS wordt verzocht lokale aanbestedingen zodanig in te richten dat ook lokale ondernemers uit het MKB de kans hebben mee te doen.
  •   
  • In schriftelijke vragen aan het college in november 2011 stelde de ChristenUnie de volgende vraag: Welke kans, vindt u, dat deze lokale aannemers moeten hebben bij aanbesteding  en aanleg van De Centrale As?

U   antwoordde daarop als volgt:

Wij zijn van mening dat er sprake moet   zijn van een reële kans voor het MKB om in directe dan wel indirecte zin als opdrachtnemer   te participeren in de realisatie van DCA.

  •   Op 19 november 2012 laat u in een persbericht weten de opdracht voor het aanleg van de Central As Noord 2 te hebben gegund aan Heijmans   Infra   Geïntegreerde Projecten B.V. voor een bedrag van € 22 miljoen

Vraag / vragen

 

 

  1. Hoe geeft u uitvoering aan de motie die Statenbreed is aangenomen tijdens de vergadering van 02 november 2011?
  2. Hoe verhoudt de gunning aan Heijmans zich met uw uitspraak dat het (lokale) MKB een reële kans moet hebben als opdrachtnemer te participeren?
  3. Hoe wilt u stimuleren dat het Friese MKB een rol speelt bij de aanleg van de andere delen van de Centrale As? 

 

#sterk

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie twijfelt aan rol MKB bij Centrale As'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.