ChristenUnie gaat expertmeeting organiseren over Superbus

IMG-20120209-00058dinsdag 21 februari 2012 10:01

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil dat de provincie Fryslân serieus onderzoek doet naar de mogelijkheden van Superbus, een uitvinding van prof. dr. Wubbo Ockels. De ChristenUnie heeft het onderwerp daarom woensdag geagendeerd door middel van een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag.

 
 
De ChristenUnie vindt een snelle openbaar vervoerverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad van groot belang. Een snelle openbaar vervoerverbinding tussen Groningen en Heerenveen is daarin een ontbrekende schakel. Daarom is op dit traject de aanleg van een spoorlijn gepland. Hiervoor is geld uit het Regionaal Specifiek Pakket (RSP) gereserveerd. Binnenkort moeten de Staten beslissen over de toekomst van deze spoorlijn. Wubbo Ockels ziet mogelijkheden voor Superbus op het traject Groningen – Heerenveen.
Superbus presenteert zich als een duurzaam, snel en innovatief vervoermiddel. De ChristenUnie vindt alleen al om die reden dat Superbus de kans verdient serieus onderzocht te worden naast de spoorlijn. De ChristenUnie wil dat GS voor de zomer de mogelijkheden van Superbus met de Staten bespreekt. Tijdens de discussie in de Staten bleek dat verschillende partijen voelen voor een expertmeeting over de Superbus. Daarom is de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar zal de ChristenUnie op korte termijn een bijeenkomst organiseren waarin alle statenleden op de hoogte worden gebracht van de laatste feiten met betrekking tot de Superbus.

           

 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag:

De Staten, in vergadering bijeen op 22 februari 2012

overwegende dat

- Een snelle openbaar vervoerverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad van groot belang is.

- Geld uit het Regionaal Specifiek Pakket de aanleg van deze verbinding mogelijk maakt.

- Een spoorlijn een goed middel is om deze verbinding te realiseren.

- De laatste jaren belangrijke innovaties zijn ontwikkeld als het gaat om duurzame openbare vervoersmiddelen.

- Prof. Dr. Wubbo J. Ockels aangeeft dat Superbus een goed, duurzaam en innovatief openbaar vervoermiddel is.

- Het plan voor Superbus op het traject Groningen Heerenveen daarom serieus onderzocht dient te worden naast dat van de spoorlijn.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • De mogelijkheden voor Superbus als openbaar vervoersverbinding op het traject Heerenveen-Groningen serieus te onderzoeken en voor het zomerreces met resultaten te komen.
  • De resultaten van dit onderzoek met de Staten te bespreken.

#sterk


Reactie Wubbo Ockels op de vergadering

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie gaat expertmeeting organiseren over Superbus'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.