Aandacht voor belang visserijgemeenschappen en Jeugdzorg

albertwoensdag 30 juni 2010 17:50

De ChristenUnie in Provinciale Staten van Fryslân heeft in haar algemene beschouwingen expliciet aandacht gevraagd voor de Friese visserijgemeenschappen. Vanuit europa is geld beschikbaar om de visserijactiviteiten te verbreden en te verduurzamen. Maar de provincie Fryslân moet wel geld beschikbaar stellen voor cofinanciering en dat is tot nu toe nog niet gedaan.

De ChristenUnie is blij met de goede resultaten van de Jeugdzorg in de afgelopen jaren. De wachtlijsten zijn verminderd en met de oprichting van de Centra voor Jeugd en Gezin hoopt de ChristenUnie dat de Jeugdzorg nog beter wordt geregeld. Wel is de ChristenUnie bezorgd over de doeluitkering voor Jeugdzorg die de provincies krijgen van het Rijk. In een motie vroeg de ChristenUnie aan het college van GS om er bij de kabinetsformateur op aan te dringen de brede doeluitkering op voldoende niveau te houden. Nu legt de provicnie uit autonome middelen enkele miljoenen bij op de jeugdzorg. Omdat er fors bezuinigd wordt op het budget van de provincies, kan dat niet meer. De motie werd door GS overgenomen, evenals de motie waarin aandacht wordt gevraagd voor de visserijgemeenschappen.

Klik HIER voor de motie over Jeugdzorg

klik HIER  voor de motie over de visserijgemeenschappen

Voor de hele algemene beschouwingen, klik HIER

Labels

« Terug

Reacties op 'Aandacht voor belang visserijgemeenschappen en Jeugdzorg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.