Algemene Beschouwingen 1997 van GPV

vrijdag 08 november 1996 14:45

Algemene Beschouwingen 1997 van de statenfractie van het GPV in Fryslân,
16 en 18 december 1996

SAMENVATTING
De suggestie in Ons Burgerschap om alleen een puntsgewijze samenvatting in te leveren, heb ik overgenomen. Daardoor kan het geheel wat levendiger worden.
De basis voor algemene beschouwingen was de Sturingsbrief 1998, waarvan de notitie
'Veranderen om te behouden' het grootste deel uitmaakte. Nadat bijna heel Fryslân zijn mening daarover had mogen zeggen, was het nu de beurt aan de provinciale politiek.
Provinciale Staten hadden eerder besloten om een andere invulling te geven aan de algemene beschouwingen. De partijen moesten eerst op elkaar reageren, voordat het College zijn mening gaf. Daarom had ik mijn samenvatting ook voorzien van stellingen.
Tevens besloot ik om een thema te kiezen in plaats van over alles iets te zeggen, namelijk:

DUURZAME ONTWIKKELING.
Er was de week daarvoor een belangrijk congres in Rotterdam gehouden over duurzaamheid.
Het motto was: 'De wereld is van God'. Als definitie van 'duurzaam' gaven zij:
'Een duurzame wereld is een rechtvaardige wereld, met oog voor belangen van huidige en toekomstige bewoners, hier en elders'.
Wij hebben het belang van een duurzame ontwikkeling onderstreept, maar ook aangegeven dat de meest duurzame wereld is: de nieuwe aarde.
Wy hawwe hjir gjin bliuwende stêd, mar wy sykje de takommende (Hebreeën 13:14).
Twee punten stelden we aan de orde: 1. duurzame natuur en 2. duurzaam veilig verkeer.

DUURZAME NATUUR
"Nederland 2 x zo mooi", zo galmde het in mei door Nederland. Behalve door Fryslân. Internationaal is bepaald dat ieder land voor 10% uit natuur moet bestaan. In Nederland is dat nu 5%. In Fryslân 11%. Fryslân deed (daarom?) niet mee.
"Veranderen om te behouden", blz. 5: de provincie Fryslân heeft een voorsprong in ruimtelijke- en milieukwaliteiten. Daarom diende ik een motie in:
Provinciale Staten besluiten dat het de provincie Fryslân ernst is de voorsprong op vele
andere provincies op het gebied van ruimtelijke- en milieukwaliteiten te behouden.
De motie werd niet tegengesproken en werd door het college overgenomen.

DUURZAAM VEILIG VERKEER
Verhogen van verkeersveiligheid moet voorop staan bij het verbeteren van de infrastructuur.
Samen met de RPF/SGP-fractie dienden wij een motie in: Provinciale Staten van Fryslân,
in acht nemend dat verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting alleen aan de orde is bij majeure projecten, spreken uit dat verkeersveiligheid als deelaspect van diverse projecten ook "majeur" kan zijn. De motie werd bij meerderheid aangenomen!
Twee kernvragen uit de nota :
1. Behoud van ruimtelijke kwaliteiten én een krachtige impuls in de Friese economie, is dat
te combineren? Ons antwoord: ja, mits er voldoende aandacht is voor duurzaam beleid.
2. Fryslân als compensatiegebied voor de randstad? Ons antwoord: nee, want dan behouden
we de voorsprong op vele andere provincies in ruimtelijke- en milieukwaliteiten niet meer.

Wij besloten onze algemene beschouwingen met: "Fen herte winskje ik jimme Gods seine ta foar it wurk dat ús te wachtsjen stiet". Die zegen van God mochten wij in 1996 ervaren.

Bram van der Werf
Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 1997 van GPV'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.