De wolf weren

Wolf vierkant.jpgwoensdag 17 juni 2020 21:15

De wolf is een Europees beschermde diersoort. Een aantal partijen in de Staten willen dat Fryslân een wolf-vrije provincie wordt. Er moet een plan van aanpak komen om de wolf te weren in Fryslân.

De wolf laat zich in Fryslân zien en richt schade aan. Sinds 2015 zijn 38 schapen door de wolf doodgebeten in Fryslân. In provinciaal verband zijn er afspraken gemaakt over hoe er omgegaan wordt met de wolf. Op dit moment is er nog geen sprake van dat de wolf zich heeft gevestigd. Toch pleitten een aantal partijen om voortvarend te werk te gaan en er alles aan te doen om de wolf te keren.

De ChristenUnie vindt dat Nederland te klein is als leefgebied voor de wolf. Om de wolf te weren en te beheren steunt de ChristenUnie het verzoek. De suggestie van de ChristenUnie om met een gebiedscommissie te gaan werken wordt overgenomen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen in Fryslân om schapen te beschermen en om te voorkomen dat de wolf zich hier blijvend gaat vestigen. De motie wordt met een krappe meerderheid aangenomen in de Staten.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie vreemd wolf niet welkom in Fryslân.pdf36,0 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug