Zonneweiden beperken

Zonnepark vk.jpgwoensdag 22 april 2020 17:45

Rondom Leeuwarden is het plan om een zonnepark te maken van 60 hectare groot op landbouwgrond. Het is van belang dat er draagvlak is en dat de locatie zorgvuldig uitgezocht wordt. De ChristenUnie vraagt zich af of het principe van de zonneladder ook toegepast wordt. “Er zijn nog daken genoeg waar zonnepanelen op kunnen”, zegt Wiebo de Vries

De zonneladder houdt in dat er een voorkeursvolgorde is. Dus eerst zonne-energie opwekken op daken en gevels van gebouwen. Daarna is de voorkeur voor onbenutte terreinen in bebouwd gebied. Hiermee worden landbouw- en natuurgronden ontzien.

Tijdens de Statenvergadering van 22 april dient de ChristenUnie het voorstel mee in, om de zonneladder ook op te nemen in de huidige verordening. “Het is van belang dat wij zorgvuldig omgaan met landbouw en natuur”, zegt De Vries.

Eerder stemden Provinciale Staten al in met dit voorkeursprincipe. Deze is opgenomen in de ontwerp-omgevingsvisie maar die kan pas worden ingevoerd als het Rijk de nieuwe Omgevingswet invoert. Waarschijnlijk treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Daarom vragen de Staten om dit principe van de zonneladder op te nemen in de bestaande regeling: Verordening Romte. Het voorstel wordt aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Moasje frjemd - Sinneljedder.pdf39,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug