ChristenUnie Fryslân stelt definitieve kieslijsten voor 2019 vast

Waardevol-rondje.pngdonderdag 29 november 2018 23:00

Donderdagavond 29 november zijn in de algemene ledenvergadering van de Provinciale Unie Fryslân de kandidatenlijsten definitief vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân in maart 2019.

De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de kandidatenlijsten zoals deze door het bestuur zijn voorgedragen. Bestuursvoorzitter Margo de Vries geeft aan dat zowel het bestuur als de kandidaten zich gesterkt weten door dit unanieme besluit: ‘We hebben twee mooie en evenwichtige lijsten kunnen samenstellen, waarbij we ervaring en nieuw elan goed met elkaar hebben kunnen combineren.’

Eerder was de voordracht van de top van beide lijsten al bekend gemaakt. Wiebo de Vries (Donkerbroek), de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten, is als lijsttrekker verkozen. Op de nummers 2 tot en met 5 staan Matthijs de Vries (Leeuwarden), Dennis de Calonne (Drachten), Lieuwe van der Pol (Woudsend) en Richard Klerks (Beetsterzwaag).

De lijst van Wetterskip wordt aangevoerd door Egbert Berenst (Drachten), die momenteel namens de ChristenUnie in het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân zit. Op de nummers 2 en 3 staan
Dirk-Jan Kuiken (Leeuwarden) en Klaas Antuma (Buitenpost).

Tijdens de ledenvergadering hebben beide lijsttrekkers een korte introductie gegeven van de belangrijkste punten die in de programma’s worden opgenomen.

Wiebo de Vries noemt als belangrijkste boodschap: ‘Wij zetten ons in voor een Waardevol Fryslân. We hebben oog voor sterke regio’s, een samenleving waarin iedereen meetelt en een goed rentmeesterschap over onze schepping.’
En vanuit het Wetterskip geeft Egbert Berenst aan: ‘Rentmeesterschap vraagt een actieve opstelling in het omgaan met de ruimte en landschap. Dus kiest de ChristenUnie voor actieve aanpak van de veenweiden problematiek samen en met de boeren. Voor ons de meest volwaardige partners.’

Beide lijsttrekkers Wiebo de Vries en Egbert Berenst bevestigen: ‘Dat wordt een stevige opgave die we graag met elkaar aan gaan, dat geldt zowel voor de provincie als het Wetterskip.’

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kandidaten PS 2019.pdf93,4 kBapplication/pdfdownload
Kandidaten Wetterskip 2019.pdf81,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug