Fractievergadering

10 december 2018 19:00

U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Wilt u zich dan wel van te voren via christenunie@fryslan.frl aanmelden?

De fractievergadering vindt plaats in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanvang 19:00 uur. 

« Terug