Algemene ledenvergadering

29 november 2018 19:45

Tijdens de ALV worden de kandidatenlijst Provinciale Staten 2019 en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Locatie volgt nog.

« Terug