Algemene ledenvergadering

29 november 2018 19:45

Tijdens de ALV wordt de kandidatenlijst Provinciale Staten 2019 vastgesteld en is er een presentatie op hoofdlijnen over de concept verkiezingsprogramma's van Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân.

Locatie: Het Witte Kerkje, Julianastraat 5, 8601 GP  Sneek.

« Terug