Provinciale Staten

31 oktober 2018 10:00

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van oktober staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Agenda 2028, Legacy LF2018
  • Notysje ferienfâldiging finansjeel belied
  • Nota reserves, foarsjinnings en oerrinnende passiva 2018

U kunt via de livestream de vergadering thuis volgen.

« Terug