Ganzenaanpak met een jaar verlengd

gansvrijdag 30 september 2016 11:15

Fryslân verlengd de winterrust van twee maanden voor ganzen met een jaar. In dat jaar wordt goed gekeken welke effecten de maatregelen hebben die het aantal ganzen terug moeten brengen. In 2017 spreken de Staten opnieuw over de aanpak. In de afgelopen twee jaar nam de schade door ganzen aan landbouwgrond toe met 5-10 procent. Ondanks intensievere verjaging en afschot.

De gans is een prachtig dier en hoort thuis in het Friese landschap. Enkele tientallen jaren geleden was de gans echter bijna verdwenen en werd met uitsterven bedreigd. Reden om de gans een beschermde status te geven. Daardoor nam de populatie snel toe. Het zijn er nu veel te veel en overdaad schaadt, vindt de ChristenUnie. De schade die de gans aan landbouwgrond toebrengt loopt in de miljoenen. Deels onmdat de eerste eiwitrijke snee gras in het voorjaar compleet wordt weggevreten. Boeren krijgen daarvoor compensatie. De fractie riep alle partijen op met elkaar na te denken over nieuwe maatregelen. Daarbij wil de fractie op voorhand niets uitsluiten.

De fractie dringt vooral aan op Europese beheersmaatregelen. ‘Het heeft weinig zin om hier in Nederland te verjagen en te beschieten als de gans in andere delen van Europa ongestoord zijn gang kan gaan,’ zei Richard Klerks. 'Dat is dweilen met de kraan open.'   

De ChristenUnie steunde woensdag moties die erop  aandringen te zoeken naar andere maatregelen om schade door ganzen te verminderen.  

Labels
Landbouw

« Terug