GS gemaand tot reactie op advies van DINGtiid

140531_Fries_Museum_Leeuwarden_Fr_NLdonderdag 08 september 2016 13:08

De officiële adviesraad voor de Friese Taal DINGtiid schreef vorig jaar een advies aan Gedeputeerde Staten met de titel ‘verandering en verbetering.’ Het is bijna een jaar later en nog heeft GS niet officieel gereageerd op de aanbevelingen uit het advies. Ynze de Boer van de ChristenUnie vindt dat GS daar nu eens haast mee moeten maken. Het overgrote dele van de Friese Staten was het daarmee eens en steunde een motie hierover van de ChristenUnie.

De Staten spraken tijdens de vergadering van Provinciale Staten in september over de plannen van GS voor kunst, cultuur, sport en onderwijs. GS zijn van plan hier ruim € 19 miljoen extra aan uit te geven in de komende vier jaar. Naast de € 18 die Fryslân structureel aan kunst, cultuur, sport en onderwijs besteedt. Met dat geld wil Fryslân op alle terreinen meer bereiken: meer mensen bekend maken met kunst en cultuur, de deelname eraan vergroten, meer mensen Fryske sporten laten beoefenen en natuurlijk meer ruimte voor het Frysk.

‘We besteden er veel geld aan en Fryslân heeft veel plannen en ambities,’ zegt Ynze de Boer. Toch had er wat de ChristenUnie betreft nog een tandje bij gekund. ‘Op ons verlanglijstje staat bijvoorbeeld nog steeds een bijdrage aan de Nederlandse Bach Academie. Ook museum Belvédère in Heerenveen bieden wij graag een zekere toekomst. Daarom hebben we voor gepleit, maar daar kregen we helaas geen meerderheid voor.’

De ChristenUnie wil de vinger aan de pols houden als het gaat om wat er uiteindelijk met al die miljoenen wordt bereikt. Daarom wil de ChristenUnie niet alleen de resultaten ter kennisname krijgen, maar er ook over besluiten in PS. Dat voorstel kreeg echter geen meerderheid.

 

 

 

Labels

« Terug