Geld van en voor de Friezen

Eurosdinsdag 02 juli 2013 10:46

De laatste weken staat het NUON-geld volop in de belangstelling. Nu de Friese economie een impuls kan gebruiken wil het college van Gedeputeerde Staten 300 miljoen investeren. Het NUON-geld is bijeengebracht door onze pakes en beppes. Het is op de bank gezet zodat hun kinderen en kleinkinderen er voordeel van zullen hebben. Een appeltje voor de dorst in barre tijden. Gezien de economische recessie en stijgende werkloosheid is dit zeker het moment om een hap te nemen van het appeltje. Maar komen de Friezen er zelf ook nog aan te pas?

De ChristenUnie is van mening dat het geld van de Friezen naar de Friezen zelf moet gaan. Dat betekent concreet dat we niet om gemeenten heen kunnen. Gemeenten staan dicht bij de burger en hebben veel concrete plannen die ze niet kunnen uitvoeren door gebrek aan geld.  Dit is het moment om het geld van de Friezen terug te geven aan de Friezen. Dit kan door bijna € 50 miljoen van het NUON-kapitaal te reserveren voor gemeenten. Met een verdeelsleutel van € 75 euro per inwoner verdeel je het geld over de gemeenten. Wat ons betreft had dit bedrag wel € 150 miljoen mogen zijn, maar het is helaas gebleken dat de Friese Staten dit teveel vinden.  

De gemeente is de overheidslaag die het meest dicht bij de mensen staat. Maar veel gemeenten hebben met grote financiële tekorten te maken. Hierdoor komen goede plannen voor het stimuleren van de werkgelegenheid niet van de grond. Met geld van de provincie kunnen gemeenten wél investeren. Gemeenten moeten zelf ook aan de projecten bijdragen, bijvoorbeeld door zelf geld bij te leggen of door marktpartijen erbij te betrekken. Een van de regels die de Staten in het verleden hebben vastgelegd over het NUON-geld is dat de provincie maximaal 1/3 bijdraagt aan een project. Omdat het lastige financiële tijden zijn lijkt het de ChristenUnie beter om deze regel los te laten en in overleg met de Friese gemeenten te komen tot een nieuwe verdeling die voor gemeenten haalbaar en betaalbaar is.

Inmiddels buitelen Statenfracties over elkaar heen met ideeën voor besteding van de NUON-euro’s. Van overbruggingskredieten voor MKB, verbeteren van verkeersveiligheid tot het opknappen van monumentale panden. De ChristenUnie vraag zich af hoeveel geld er over blijft voor voorstellen uit de Fryske Mienskip zelf. Om te voorkomen dat de Statenfracties het volledige NUON-kapitaal opmaken aan hun eigen plannen wil de ChristenUnie € 50 miljoen euro reserveren voor gemeenten. Wij denken dat de inwoners van de Friese dorpen en steden zelf het beste weten wat ze nodig hebben. Door de gemeenten de mogelijkheid te geven hun plannen uit te voeren geef je het pake-en-beppegeld daadwerkelijk terug aan de Friezen.

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari