Fryslân moet meedoen met actieplan Ondernemersvriendelijk aanbesteden

werk bannerwoensdag 26 juni 2013 15:00

Diverse kennisinstellingen en de Provincies Groningen en Drenthe participeren in het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden, maar de Provincie Fryslân is niet vertegenwoordigd. De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân vindt dat jammer en stelt hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Het actieplan is een initiatief van MKB-Nederland Noord, werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, Bouwend Nederland Noord en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Doel van het actieplan is een aanbestedingsbeleid te maken dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal Midden- en Klein Bedrijf. Ook een belangrijk speerpunt van de Provincie Fryslân. De fractie verbaast zich er dan ook over dat Fryslân niet van de partij is en vraagt of Fryslân zich alsnog wil aansluiten. “De positie van het regionale MKB is diverse keren in de Staten aan de orde geweest. We hebben er als fractie steeds op aangedrongen alles aan te wenden om de positie van het MKB in de regio te versterken. Dit plan is daarvoor gemaakt”, aldus Statenlid Wiebo de Vries. “Dan is het opmerkelijk dat Fryslân niet meedoet.”

Kern van het Actieplan is: we doen het samen. Bedrijfsleven én overheid. Samen voor een verantwoorde ontwikkeling van de economie in het Noorden.

Ook wil de fractie van Gedeputeerde Staten weten op welke manier Fryslân tot nu toe handen en voeten geeft aan het ondernemersvriendelijk aanbesteden.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan GS / lid GS

Gedeputeerde Staten

Vraag / vragen

 

 

1. Bent u op de hoogte van het actieplan ondernemersvriendelijk aanbesteden Noord-Nederland, een initiatief van MKB-Nederland Noord, VNO-NCW Noord en Bouwend Nederland Noord met ondersteuning van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland?

2. De kern van het actieplan is dat bedrijven en overheid samen tot een succesvol aanbestedingsbeleid komen. Tot op heden zijn alleen kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd uit de provincies Groningen en Drenthe. Waarom is de provincie Fryslân nog geen partner in dit initiatief?

3. Bent u het met ons eens dat het actieplan, waarin bedrijven en overheid een belangrijke rol spelen, gezamenlijk kunnen zorgen voor een verantwoorde ontwikkeling van de economie in het Noorden?

4.Hoe kijkt het college aan tegen een aanbestedingsbeleid dat toegankelijker en vriendelijker is voor het regionaal MKB?

5. Is het college bereid zich in zetten voor ondernemersvriendelijk aanbesteden en op welke manier?

6.Kan het college ons op de hoogte brengen van de resultaten van deze inspanning en op welke termijn zal dat gebeuren?

7. Hoe kijkt het college aan tegen de verbeterslag van het aanbestedingsbeleid in het Noorden, zoals het actieplan dit benoemd?

Indiener(s)

(fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie Wiebo de Vries

 

Datum

26 juni 2013

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari