Evenveel kansen voor kleine en grote ondernemers bij nieuwbouw IJshal Leeuwarden

afbeelding schaatsersdinsdag 19 maart 2013 17:04

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie heeft met succes gepleit voor gelijke kansen voor grote en kleine ondernemers bij de nieuwbouw van de IJshal Leeuwarden. In een gesprek met de wethouder van de gemeente Leeuwarden, zal gedeputeerde Hans Konst erop aan dringen dat dat de aanbestedingscriteria zodanig worden opgesteld dat grote en kleine bedrijven mee kunnen dingen. Lokale en regionale ondernemers krijgen daardoor evenveel kansen. Dat beloofde hij de Staten op woensdag 20 maart tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het liefst had de ChristenUnie bij voorbaat de lokale en regionale ondernemers een preferente positie gegund, maar dat blijkt juridisch niet haalbaar. Maar door voorwaarden in de aanbesteding kan wel zodanig worden gestuurd dat ook de kleinere ondernemers een deel van het werk voor hun rekening kunnen nemen. Woensdag besloten de Staten € 10 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de IJshal in Leeuwarden.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de overheid blijft investeren, juist in een periode dat het economisch tij tegen zit. Maar dat moet dan wel zoveel mogelijk ten goede komen aan de Friese economie. Daarom wil de fractie er alles aan doen om de kansen te vergroten dat lokale en regionale bedrijven  hiervan profiteren. “Misschien zal een deel van het werk wel door bedrijven buiten de provincie  worden uitgevoerd, maar we hopen dat de hoofdmoot bij het Friese bedrijfsleven terecht zal komen”, aldus Statenlid Ynze de Boer.

MOTIE, ex artikel 29   Reglement van orde

Statenvergadering

20 maart 2013

Agendapunt

IJshal Leeuwarden

De Staten, in vergadering bijeen op 20 maart 2013

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De provincie Fryslân voornemens is een fors  bedrag aan publieke middelen te investeren in de ontwikkeling van een breedtesportvoorziening.

overwegende dat

  • De Friese economie gebaat is bij activiteiten van de Provincie die de werkgelegenheid bevorderen.
  • Die groei van werkgelegenheid dan wel in Fryslân moet worden gerealiseerd
  • De kans dat Friese ondernemers in aanmerking komen voor een opdracht groter is als alle     ondernemers, groot en klein, gelijke kans maken op een opdracht 

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

in de gesprekken met het college van de gemeente Leeuwarden duidelijk het signaal af te geven dat PS er veel waarde aan hecht dat de bouw van de Elfstedenhal in Leeuwarden zodanig wordt aanbesteed dat alle ondernemers, groot en klein, gelijke kans maken op de opdracht.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s)

(fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie     Ynze de Boer

PVV                  Pieter Buisman

#samen #sterk

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari