CU stelt vragen over slechte positie MKB in aanbesteding wegenprojecten

DSCN2618.JPGdinsdag 26 februari 2013 18:50

Het lijkt erop dat het Friese Midden- en Klein Bedrijf (MKB) nauwelijks kans heeft om te participeren in de grote Friese wegenprojecten. De ChristenUnie vindt dat in strijd met gemaakte afspraken en vraagt Gedeputeerde Staten om opheldering tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 27 februari.

Zoals de regels nu zijn geformuleerd, lijken de referentie-eisen de bottleneck te vormen. Bedrijven worden in de aanbesteding gevraagd om referentie-projecten. Dat zijn projecten met een soortgelijke omvang. Hoe lager het aantal referenties, hoe groter de kans op succes. Het MKB heeft veelal wel ervaring, maar die is verdeeld over diverse projecten. Het aantal referenties loopt dan snel op, waardoor het MKB al op voorhand op achterstand staat.

Volgens de ChristenUnie is deze gang van zaken niet in overeenstemming met een statenbreed aangenomen motie uit november 2011 waarin GS wordt opgedragen het Friese MKB te betrekken bij grote infrastructurele projecten in Fryslân. De fractie vraagt hoe GS het MKB alsnog een kans wil geven bij de wegenprojecten. Ook wil de ChristenUnie weten hoe GS regie houdt bij de uitvoering ervan.   

Gericht aan GS/gedeputeerde

Poepjes

Toelichting

Uit goede bronnen horen wij dat het voor het Friese MKB bijna onmogelijk is mee te dingen naar het werk voor de reconstructie van de N381. En dat terwijl zowel GS als PS hebben uitgesproken het Friese MKB te willen laten participeren in de grote Friese infrastructurele projecen. Bottleneck zijn de referentie-eisen die aan bedrijven worden gesteld. Hoe lager het aantal referenties (projecten van soortgelijke omvang), hoe hoger de kans op succes. Het MKB heeft door de bank genomen wel ervaring in het werk, maar dat is verdeeld over diverse projecten. Het aantal referenties loopt daardoor snel op, waardoor het MKB op voorhand op achterstand staat. Grote bedrijven hebben deelgenomen in diverse disciplines binnen een project en hebben daardoor minder referenties.

Vraag / Vragen

1. Binnen PS leeft breed de wens dat het Friese bedrijfsleven mee participeert in de majeure infrastructurele Friese wegenprojecten. Dat is bevestigd in een unaniem gesteunde motie van de ChristenUnie, ingediend op 2 november 2011. De huidige praktijk van aanbesteding lijkt daarmee in tegenspraak. Kunt u dat verklaren? 

 

2. Hoe bevordert GS deelname van MKB aan grote Friese infrastructurele projecten? 

 

3. Hoe voorkomt GS dat het blijft bij mooie woorden terwijl door extra eisen aan het bedrijfsleven het MKB feitelijk buiten spel wordt gezet? 

 

4. Hoe houdt GS de regierol in de aanbesteding van de grote wegenprojecten?

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening) 

ChristenUnie, Wiebo de   Vries 

Datum

27-02-2013

 

In antwoord op de vragen beloofde geputeerde Poepjes de Staten te informeren over de gang van zaken rond de aanbesteding.  Ze gaf aan oog te hebben voor het MKB, maar dat het opknippen van grote wegenprojecten niet altijd mogelijk is. Ook het aantal kunstwerken in een project maken het gecompliceerder voor het MKB om te participeren. Ze refereerde verder aan een neiuwe aanbestedingswet die op 1 april van kracht wordt waarin de positie van het MBK beter in beeld is.   

#schepping #sterk

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari