ChristenUnie wil hoorzitting over sluiting basisscholen

IMG_0019dinsdag 19 februari 2013 14:40

De ChristenUnie wil dat er een hoorzitting komt over de gevolgen van het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten. Als het advies werkelijkheid wordt verdwijnt bijna de helft van de basisscholen in de provincie Fryslan. Om de gevolgen van het advies goed in beeld te krijgen wil de ChristenUnie dat er een hoorzitting komt. Bij de hoorzitting krijgen medezeggenschapsraden, schoolbestuurders en vertegenwoordigers van de Friese gemeenten en dorpen de mogelijkheid om duidelijk te maken wat dit advies voor hen betekent. Het doel is om een advies 'hoe om te gaan met kleine Friese scholen' op te stellen richting Den Haag.

 

Lees hieronder het persbericht dat is verzonden:

De ChristenUnie is een campagne gestart om de sluiting van kleine basisscholen te stoppen. Fractievoorzitter Arie Slob vreest voor de leefbaarheid van grote delen in het land als het advies van de onderwijsraad wordt opgevolgd om de ondergrens voor scholen in dunbevolkte gebieden te verhogen. ,,Als scholen verdwijnen uit dorpen, verdwijnen ook  de jonge  gezinnen. Dat zou dramatisch zijn.  De leefbaarheid van veel gebieden staat op het spel.” Slob organiseert een hoorzitting in de Tweede Kamer om te spreken met experts en belanghebbenden over de gevolgen van het advies van de Onderwijsraad. ,,Dit is niet iets wat we in Den Haag alleen kunnen  oplossen. Ook in de provincies zullen provinciale Statenfracties hoorzittingen worden gehouden. Ik roep gemeenteraden op om zich uit te spreken tegen de plannen. Ook gemeenteraden moeten zich hard maken voor het behoud van scholen in hun gemeente en meedenken hoe dit op een goede manier kan.”

Kaalslag

De ChristenUnie heeft grote zorgen over het advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten. ,,Een ophoging van de opheffingsnorm van 23 naar 100 leerlingen veroorzaakt in sommige gebieden een regelrechte kaalslag. In totaal dreigen 1311 scholen te moeten sluiten. In Friesland zou dat de helft van de scholen betekenen.”

Kwaliteit

De ChristenUnie wil de kleine scholentoeslag behouden en juist investeren in de onderwijskwaliteit in krimpregio’s door een overbruggingsfonds voor het behoud van leraren. Slob: ,,We moeten kijken hoe we ook kleine scholen kwaliteit kunnen laten bieden. We moeten niet op aantallen focussen maar op behoud van kwaliteit in gebieden waar het aantal leerlingen beperkt is. Zeker in het basisonderwijs is het voor ouders belangrijk dat er een school naar keuze in de buurt is, maar ook voor de leefbaarheid van een dorp heeft een basisschool grote meerwaarde. Ik zou graag breed willen kijken hoe we de leefbaarheid in krimpgebieden kunnen verbeteren.”

#samen #sterk

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil hoorzitting over sluiting basisscholen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari