Opinie: Ruimte voor de melkveehouderij

HPIM4812donderdag 21 februari 2013 09:30

Een buurman uitte laatst zijn zorgen bij mij. Hij had gehoord dat Provinciale Staten in februari over ‘schaalvergroting’ gaan spreken. ‘We krijgen hier toch geen varkensflats?’ Navragen leert dat mijn buurman bij het woord ‘schaalvergroting’ aan megastallen denkt. Grote afgesloten loodsen met duizenden varkens en kippen. Gelukkig staat dit niet op de Provinciale agenda. Wat wél op de agenda staat is uitbreiding van melkveehouderijen. Het oppervlak waarop een melkveehouderij mag bouwen mag groter zijn dan 3 ha. Maar alleen bij uitzondering. Het mag alleen als er sprake is van verbetering van dierenwelzijn, vermindering van milieubelasting en zorgvuldige inpassing in de ruimte. De ChristenUnie Fryslân is hier positief over.

Stel, een bedrijf zit al tegen de 3 ha grens aan. Om te voldoen aan wensen of eisen op het gebied van dierenwelzijn kan het bedrijf alleen nog uitbreiden als het iets groter wordt dan 3 ha. Wat de ChristenUnie betreft moet deze uitzondering mogelijk zijn. Maar niet zomaar.  

Het zijn randgevallen die aan een aantal belangrijke voorwaarden moeten voldoen. De nieuwe stal moet goed in het landschap passen. Verder moet de nieuwe situatie voordeel opleveren in de vorm van verbetering van dierenwelzijn, duurzaamheid en vermindering van de milieubelasting. Ook moeten bedrijven grondgebonden zijn. Dat betekent dat boerenbedrijven zonder land geen toestemming krijgen om te bouwen. Dit voorkomt dat er varken- of kippenflats in Fryslân worden gebouwd. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan hebben boeren de ruimte om uit te breiden.

Er zijn relatief veel boerenbedrijven in Fryslân. Boeren zijn dan ook de grootste gebruikers van de ruimte. De overheid heeft een belangrijke taak als het gaat om de invulling van de ruimte. Zij moet duidelijke kaders geven wat wel en niet kan. Het is niet zo dat de provincie zich actief inzet om grootschalige landbouw te promoten. Opschaling is een aantal jaren geleden in de sector zelf begonnen. Het is aan de boer zelf om te kiezen wat voor soort bedrijf hij of zij wil runnen. Het is aan de provincie om te zorgen dat er stallen worden gebouwd die passen in het landschap.

Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat de boer de ruimte krijgt voor een gezond agrarisch bedrijf. Dat betekent dat een boer moet kunnen kiezen voor een kleinschalig bedrijf met weidegang. Dat de boer die zijn bedrijf duurzamer wil maken dit kan doen.  Dat een gezinsbedrijf dat wil uitbreiden om rond te kunnen komen de mogelijkheid hiervoor moet hebben. Uiteraard altijd binnen de regels die er zijn. De provincie heeft als taak om te zorgen dat deze regels duidelijk zijn. Dan weten boeren waar ze aan toe zijn en wordt voorkomen dat er megastallen in Fryslân komen.

Anja Haga, Fractievoorzitter

#Schepping #Sterk

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari