Steatemerk

woensdag 05 juni 2019 16:30

Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • 1e Bestuursrapportage 2019
  • Zienswijze ontwerpbegroting Mobiliteitsbureau NOF 2020
  • Discussienotitie “Uitwerking besluit Havens en Vaarwegen voor beroepsvaart”

Als belanghebbende of belangstellende bent u van harte welkom op de Steatemerk. Aanmelding is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Informatie en aanmelding:  tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari