Wat moeten we met cultuur in Fryslân?

140531_Fries_Museum_Leeuwarden_Fr_NLvrijdag 22 december 2017 17:37

Welke kant moet het op met cultuur in Fryslân? Daarover spraken de Staten van Fryslân op woensdag 20 december. Het werd een roerig debat met als eindbesluit dat er samen met de culturele sector een nieuw plan wordt geschreven voor de culturele infrastructuur van Fryslân. Dat plan wordt volgend jaar aan de Staten voorgelegd.

Al tijdens een druk bezochte hoorzitting en een daarop volgende commissievergadering werd duidelijk dat het beleidsstuk met de plannen van Gedeputeerde Staten voor veel reuring zorgde in de culturele sector. De sector die met een open blik en in de volle breedte naar cultuur wil kijken, verweet GS starheid en onduidelijkheid. Fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie lanceerde toen het voorstel om het plan terug te verwijzen naar de tekentafel, zodat de sector en de provincie samen met iets kunnen komen dat op draagvlak kan rekenen.

‘Cultuur is samenbinden. Cultuur is stimulerend. Cultuur houdt krimpgebieden levend,’ hield Reitze Douma van de ChristenUnie de Staten voor. ‘De ChristenUnie heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt. Reitze veegde de vloer aan met de enquête die GS naar de culturele sector stuurde om hen om input voor de herijking te vragen. ‘Een enquête van het niveau lid-redactie-schoolkrant-basisschool. Vier vragen, sterk sturend. De uitslag moet immers passen bij hetgeen bedacht is in het provinciehuis,’ oordeelde hij.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari