Werkbezoek PerspectieF aan duurzame projecten

woensdag 08 maart 2017 16:47

De Energie-coöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) werkt aan initiatieven om meer duurzaam met energie om te gaan. De energie-coöperatie valt onder de koepelorganasatie ‘Us kooperaazje’ en Adriaan van der Horst vertelde hierover in het MFC de Driuwpôlle in Woudsend. Joost Houtsma van PerspectieF Fryslân bracht samen met Gerben Huisman, kandidaat voor de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, een werkbezoek in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook Lieuwe van der Pol was aanwezig namens de fractie van de ChristenUnie in Súdwest-Fryslân.

Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) levert aan haar leden 100% groene energie. EDW is één van haar leden. Een  postcoderoosproject met 210 zonnepanelen op het dak van het dorpshuis komt deze zomer ook weer coöperatief tot stand. Bewoners in het postcodegebied 8551 kunnen hierin participeren. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de participerende bewoners delen in de opbrengst en het dorpshuis krijgt op den duur een goedkope energierekening.

Het tweede bezoek vond plaats bij een boerderij van twee broers op Ypecolsga, die  1700 zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen hebben geïnstalleerd. Het met SDE+ subsidie gerealiseerde project zorgt ervoor dat deze maatschap ook  een ‘zonneboerderij’ is. Natuurlijk kwamen ook de actuele uitdagingen voor de tegenwoordige agrariër uitgebreid aan de orde.

Bovenstaande initiatieven zijn belangrijk voor de ChristenUnie en PerspectieF. Gerben Huisman neemt o.a. het postcoderoosproject mee in zijn campagne door Fryslân.

« Terug