PvdA en CU zoeken steun voor oplossing opvang vluchtelingen

DSC02165_aangepastmaandag 14 september 2015 10:53

Hoe kan de provincie de gemeenten in Fryslân helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Irak? Dat is de vraag die de PvdA en ChristenUnie zo snel mogelijk met alle Friese politieke fracties wil bespreken. Zij zoeken naar een breed gedragen oplossing waardoor leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor tijdelijke huisvesting.

Leegstaande gebouwen
PvdA en ChristenUnie hebben alle fractievoorzitters van de Provinciale Staten uitgenodigd om naar een oplossing te zoeken. 'Gelukkig zijn steeds meer Friese gemeenten bereid om vluchtelingen op te vangen,' verklaart Anja Haga (CU). Tegelijkertijd erkent zij dat huisvesting een groot probleem is. Het voorstel is om de gemeenten financieel te ondersteunen, zodat bijvoorbeeld leegstaande kantoren of kerken bewoonbaar kunnen worden gemaakt voor vluchtelingen. 'Waar woningstichtingen het geld niet hebben om direct een oplossing te bieden, kan de provincie wel de helpende hand bieden.' De PvdA benadrukt verder dat ze zoeken naar een passende oplossing die ervoor zorgt dat niemand langer op een woning moet wachten. Van Maurik: 'Het mag niet zo zijn dat een alleenstaande moeder niet in aanmerking komt voor woonruimte, omdat vluchtelingen en statushouders voorrang krijgen.'

« Terug