Toch nog ruim baan voor bezoekersplaats bij oorlogsmonument langs N928

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 26 september 2014 11:45

De lange strijd van ChristenUnie-man Ynze de Boer voor een betere bereikbaarheid van het oorlogmonument bij de N928 ter hoogte van Ypecolsgea lijkt eindelijk voorbij. Gisteravond vroeg de brede meerderheid in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân aan het college om een negatief advies van Hûs en Hiem voor de ontsluiting van het monument te negeren. Niets lijkt de aanleg van een bezoekersplaats bij het monument nu nog in de weg te staan.

De slechte bereikbaarheid van het monument was De Boer al jaren een doorn in het oog. In de periode dat hij wethouder was van de toenmalige gemeente Gaasterlân Sleat nam hij contact hierover op met de Provincie. De N928 is namelijk een provinciale weg. Het monument staat er ter nagedachtenis aan Engelse piloten die in een naburig weiland neerstortten tijden de Tweede Wereldoorlog, maar is zeer slecht bereikbaar. 'Leerlingen van CSG in Balk hebben het monument geadopteerd. Ze wilden bloemen leggen tijdens de herdenking, maar konden er nauwelijks komen. Dat moet toch ander kunnen, dacht ik', aldus De Boer

De verbetering van de bereikbaarheid van het monument zou worden meegenomen met het groot onderhoud van de weg, werd aan De Boer toegezegd. Het groot onderhoud liet op zich wachten en de Boer die inmiddels geen wethouder meer was, maar lid van Provinciale Staten voor de ChristenUnie stelde vragen aan de gedeputeerde. Die beloofde een voetpad vanaf een parkeerstrook naar het monument. Maar toen de weg uiteindelijk klaar was lag er geen voetpad en evenmin een parkeerstrook.

De Boer stelde diverse keren vragen aan het college van GS en bleef de Gedeputeerde achter de broek zitten om een en ander te regelen. Die wilde wel, maar het duurde even voordat het juiste plan ook op tafel lag; een bezoekersplaats recht tegenover het monument. Met een hek om te voorkomen dat mensen tijdens het kijken naar het monument in de tussenliggende sloot belanden.

Dat de bezoekersplaats nog niet is gerealiseerd, is te wijten aan een negatief advies van Hûs en Hiem aan de gemeente Súdwest Fryslân, die voor de bezoekersplaats een vergunning moet afgeven. De Boer liet het er niet bij zitten en ging de raadsfracties bij langs om hen te overtuigen van de noodzaak het monument op korte termijn voor bezoekers te ontsluiten. En met succes: ChristenUnie fractievoorzitter Lieuwe van der Pol van Súdwest Fryslân maakte een motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ waarin hij het college vroeg de vergunning voor de aanleg van de bezoekersplaats te verlenen en het advies van Hûs en Hiem te negeren. Alle partijen zetten hun handtekening onder de motie.

Er zit nog een kleine adder onder het gras. De provincie moet namelijk opnieuw een vergunning aanvragen omdat de oude aanvraag door de gemeente was afgewezen. Een nieuwe aanvraag moet opnieuw door de welstandscommissie worden beoordeeld. Het college beloofde de raad dat – mocht de welstandscommissie opnieuw negatief adviseren – dit advies genegeerd zal worden.

« Terug