ChristenUnie: doorstart Sionsberg mogelijk met hulp uit Den Haag

De_Sionsberg_dinsdag 09 december 2014 18:37

De ChristenUnie wil dat minister Schippers haar uiterste best doet om een doorstart van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum mogelijk te maken. De ChristenUnie gelooft in zorg dichtbij.

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: 'Wat de ChristenUnie betreft is een doorstart waarbij er alleen anderhalve lijns zorg zal overblijven onvoldoende. Ik pleit voor een anderhalve lijns-plus waar dus ook ruimte is voor laag complexe medisch specialistische zorg. In overleg met huisartsen, medisch specialisten en bewoners van het gebied is er een plan opgesteld. Dit plan kan dienen als pilot voor de zorg in krimpgebieden. Ik wil dat de minister dit plan serieus bekijkt. Laten we alles op alles zetten om de Sionsberg open te houden.'

Wat de ChristenUnie betreft kan de minister namelijk niet alleen naar de zorgverzekeraars wijzen. Zij kunnen immers weigeren om zorg in te kopen. Dik-Faber: 'Maar er is een zorgplicht, die geldt ook in krimpregio’s. Ook als er geen sprake is van spoedeisende hulp. Het is van groot belang dat er een visie komt te liggen voor krimpregio’s, waar veel ouderen wonen. Dan moet je ook rekening houden met reisafstanden die niet gelden voor spoedeisende hulp. Voor ons kan het op peil houden van basisvoorzieningen een doel op zich zijn.'

De ChristenUnie wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om de beschikbaarheidstoelage voor kleine ziekenhuizen te verlengen voor zorg dichtbij in krimpregio’s. Dat zou een doorstart mogelijk kunnen maken.

Carla Dik-Faber is teleurgesteld  over het verwerpen van belangrijke moties voor het veiligstellen van specialistische zorg in Noordoost-Friesland.  Zij diende drie moties in waarin betrokkenheid van de regering werd gevraagd bij de situatie van De Sionsberg. Carla Dik-Faber: “De Sionsberg is cruciaal voor zorg in de regio Dokkum. Het is veelzeggend hoe groot de betrokkenheid van bewoners, huisartsen en medisch specialisten bij dit ziekenhuis is. Zij hebben samen een plan bedacht waardoor het ziekenhuis een mogelijke doorstart kan maken. Dit plan had vanuit Den Haag ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld met een overbruggingsregeling. Ik vind het een gemiste kans dat de minister en de coalitiepartijen dit anders zien.”     

Een aantal moties die zijn iingediend bij het overleg in de Tweede Kamer d.d. 17-12-2014 rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen:

  • Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - Motie van de leden Rutte en Bouwmeester over een passend en duurzaam zorgaanbod voor Noordoost-Friesland Besluit: Aangenomen.
  • Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - Motie van het lid Dik-Faber c.s. over financiering voor een doorstart via de beleidsregel innovatie  Besluit: Verworpen.
  • Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - Motie van het lid Dik-Faber over de doorstart van De Sionsberg als pilot zien  Besluit: Verworpen.
  • Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar de borging van specialistische zorg in regionale ziekenhuizen  Besluit: Verworpen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: doorstart Sionsberg mogelijk met hulp uit Den Haag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.