Gert Jan Segers tijdens werkbezoek aan Fryslân in gesprek met bekeerde asielzoekers

gert jan segers wb nov 2014vrijdag 07 november 2014 23:13

Asielzoekers die zich van moslim tot christen bekeren hebben het moeilijk in het asielzoekerscentrum. Pesterijen door medebewoners zijn aan de orde van de dag en ook de kinderen worden daarbij niet gespaard. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) weet ervan maar doet er weinig aan. Tweede Kamerlid Gert Jan Segers van de ChristenUnie sprak met een aantal asielzoekers uit Drachten tijdens een werkbezoek aan Fryslân op vrijdag 7 november. Aan het werkbezoek nam ook de Statenfractie van de ChristenUnie deel.

Het steekt het Tweede Kamerlid dat juist mensen die in een asielzoekerscentrum verblijven het leven van medebewoners zuur maken omdat ze zich tot een ander geloof bekeren. “Ze weten als geen ander wat het is om te moeten vluchten vanwege hun overtuiging. Dat zou hen mild moeten maken naar anderen”, zei hij. Naar aanleiding van de verhalen zal Segers in Den Haag aandacht vragen voor de veiligheid van bekeerde moslims. “De situatie is ook nog zo dat mensen die getreiterd worden uiteindelijk overgeplaatst worden. Dat terwijl zevaak al zijn opgenomen in een plaatselijke kerk en daar contacten hebben gelegd. Ze willen eigenlijk niet weg. Het zou andersom moeten; treiteraars moeten naar elders verhuizen,” vindt Segers.    

Eerder die dag was Segers te gast bij Omrop Fryslân. Hij sprak er met directeur Jan Koster van de omrop  over de bijzondere positie van Omrop Fryslân als het gaat om het borgen en versterken van de Friese taal en cultuur. Segers vindt daarom dat er niet meer bezuinigd mag worden op Omrop Fryslân.

 Een fusie van regionale omroepen, zoals bepleit door staatssecretaris Dekker, ziet directeur Jan Koster niet zitten  vanwege die unieke positie van  de regionale omroep in Fryslân. Wel ziet hij kansen voor samenwerking op  zere brede schaal.  Dat moet ook wel, want de omroepen krijgen fors minder budget. Segers ziet mogelijkheden voor de zelfstandige positie van de omroep in het rapport van de Commissie Hoekstra over de Friese taal. Daarin wordt sterk een eigen omroep bepleit met een brede programmering voor alle Friezen.  Het Tweede Kamerlid beloofde Koster dit verhaal ook te laten klinken tijdens het overleg over de nieuwe mediawet op 24 november in de Kamer.

Mensenhandel

Het werkbezoek vervolgde met een korte stop op het gemeentehuis van Leeuwarden voor overleg met burgemeester Ferd Crone.  Segers en Crone vinden elkaar in hun strijd tegen mensenhandel en (illegale) prostitutie.  Leeuwarden kent in verhouding veel sekspanden, maar ze zijn wel voornamelijk  geconcentreerd op een plek. Daardoor is de controle eenvoudiger. Crone en Segers betreuren het dat er  geen landelijke vergunning- en registratieplicht komt. Wel houdt Leeuwarden een entreegesprek. Dat is via de algemene plaatselijke verordening (APV) geregeld.

« Terug