ChristenUnie ongerust over toename wachtlijsten Jeugdzorg

2005_0816DijkPixb0002vrijdag 19 september 2014 13:50

De wachtlijsten bij Jeugdhulp Fryslân en het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMKH) nemen fors toe. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân zijn hier ongerust over. ‘De Provincie moet dit oplossen,’ zegt Statenlid Ynze de Boer. ‘Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Zij moeten met een schone lei kunnen beginnen. Daar horen geen wachtlijsten bij.’

In de vergadering van Provinciale Staten op 24 september zal De Boer het college vragen PS zo spoedig mogelijk te informeren over de inzet van de provincie om op 1 januari 2015 de jeugdzorg zonder wachtlijsten aan de gemeenten over te dragen. De ChristenUnie doet dat door een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in te dienen.

De overgang van de Jeugdzorg van de Provincie naar de gemeenten is een ingrijpende operatie. Met de overgang krijgen de gemeente niet alleen veel extra werk; er wordt ook een korting aan de gemeente opgelegd. Volgens het Rijk kunnen de gemeenten de Jeugdzorg namelijk goedkoper en beter uitvoeren dan de Provincie. 'Maar als we de gemeenten bij aanvang al opzadelen met lange wachtlijsten dan lukt dat nooit', zegt de Boer.

De ChristenUnie is er steeds voor geweest dat Jeugdzorg naar de gemeente toegaat. 'De gemeente heeft een jongere al vroeg in beeld. Via het consultatiebureau, de huisarts of het schoolmaatschappelijk werk. En hoe eerder je wat kunt doen, hoe beter het is voor het kind. Absolute voorwaarde voor de ChristenUnie is wel steeds geweest dat de Provincie die Jeugdzorg goed overdraagt. Dus zonder wachtlijsten. Anders begint een gemeente met een achterstand; organisatorisch maar ook financieel.’

Volgens De Boer moet GS zich houden aan gemaakte afspraken en de Jeugdzorg zonder wachtlijsten overdragen op 31 december. 'We verwachten dat de gedeputeerde in actie zal komen en alles in het werk stelt om dit proces goed af te ronden’, zegt De Boer.

« Terug