ChristenUnie komt met 5-puntenplan voor landbouw

landbouwtour 274.JPGdonderdag 23 januari 2014 12:05

Sta onder voorwaarden windmolens toe op het boerenerf, maakt regels voor agrarisch natuurbeheer eenvoudiger en neem als provincie een regierol in de ruilverkaveling. Het zijn drie punten uit het 5-puntenplan voor de landbouw die de ChristenUnie Fryslân heeft gemaakt.

 Het plan is gemaakt naar aanleiding van de landbouwtour van Anja Haga, fractievoorzitter van de ChristenUnie Fryslân langs verschillende landbouwbedrijven. "Het zijn punten die de boeren naar voren brachten en die tot nu toe weinig tot geen aandacht krijgen in het landbouwbeleid van Fryslân". Het plan wordt dinsdag 28 januari aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer van Fryslân. Het doel van de ChristenUnie is dat de 5-punten meegenomen worden in het landbouwbeleid dat het komende jaar in Provinciale Staten op de agenda komt.

Landbouw is belangrijk voor Fryslân. Het is een economische drager van formaat en van groot belang voor het behoud van het open karakter van het landelijk gebied. Boeren hebben echter weinig voeling met wat de provincie doet. Ze kijken vooral naar Den Haag en Europa. Maar in haar rol als gebiedsregisseur en aanjager van lokale en regionale economie kan de Provincie wel degelijk iets voor de landbouw betekenen. Denk bijvoorbeeld aan minder regels, windenergie, duurzaam voedsel, kavelruil en erfgoed.

Boeren worden overspoeld met regels om aan te voldoen. De ChristenUnie vindt dat de Provincie daar heel terughoudend in moet zijn. Als het gaat om agrarisch natuurbeheer pleit de ChristenUnie ervoor die zo regelluw mogelijk te maken. "Leg de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk neer bij de agrarische natuurverenigingen. Stel doelen vast maar vertrouw erop dat de uitvoering ervan bij boeren in goede handen is", zegt Haga.

Een groot aantal boeren wil hernieuwbare energie mogelijk maken op het eigen erf door een windmolen te plaatsen. De ChristenUnie wil dat de Provincie dat onder voorwaarden mogelijk maakt. Belangrijk onderdeel daarvan is dat er draagvlak is onder de omwonenden. Zij moeten in het plan van de ChristenUnie uitgenodigd worden om deel te nemen aan de windmolen, zodat ze er ook voordeel van kunnen hebben.

Consumenten hebben vaak geen flauw benul waar het voedsel vandaan komt en hoeveel kilometers het biefstukje op het bord heeft afgelegd voor het in de Nederlandse winkel verkocht kan worden. De ChristenUnie wil dat de Provincie een voorlichtingscampagne houdt zodat landbouw positief in het nieuws komt en mensen zich bewust worden van de voordelen van vlees, groenten en melkproducten uit de regio.

De Provincie Fryslân ziet geen rol meer voor zich in het verbeteren van de landbouwstructuur. Het budget voor kavelruil is daarom onlangs bijgesteld naar beneden. De ChristenUnie is het daar niet mee eens. Kavelruil is ook belangrijk voor de weidegang, het landbouwverkeer en de natuurontwikkeling. Omdat het ook vaak gaat om financiële belangen, is een onafhankelijke procesbegeleider met enige doorzettingsmacht van belang. De provincie dient die rol op zich te nemen.

Het gaat de ChristenUnie aan het hart dat er zoveel prachtige boerderijwoningen in verval raken. Het ontbreekt de boeren veelal aan financiële middelen om de woningen in goede staat te brengen en te houden. De ChristenUnie wil dat de Provincie deze boeren tegemoet komt en pleit daarom voor een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een Deltaplan Byldbepalende Fryske Buorkerijwenningen, naar voorbeeld van het Deltaplan Alde Fryske Tsjerken.

 

« Terug