Opinie: Geen genetisch gemodificeerde gewassen op het Friese land

groentendonderdag 16 januari 2014 17:36

Teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt moeten we niet willen in Fryslân. Dit vindt niet alleen de ChristenUnie. Een meerderheid in Provinciale Staten lijkt er zo over te denken.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft gezegd dat ze vindt dat de Statenleden geen uitspraak moeten doen over gentechnologie,  omdat de provincie geen bevoegdheid heeft op dit gebied. Feitelijk hebben zij gelijk. Maar een meerderheid in de Staten lijkt zich toch uit te willen spreken voor een gentechvrij Fryslân. Wat verstaat de ChristenUnie onder een gentechvrij Fryslân, en waarom willen we hier een uitspraak over doen? Wat betreft het eerste. De ChristenUnie zal zich uitspreken tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt. Het uitgangspunt van de ChristenUnie is de ordening in de schepping. In die ordening herkennen wij soorten. Wij vinden het belangrijk om die soorteigenheid niet te overschrijden.  De ChristenUnie is bijvoorbeeld bereid om te kijken naar de ontwikkelingen rond cisgenese. Bij cisgenese worden alleen genen van de soort zelf (‘soorteigen genen’) gebruikt. Maar we staan afwijzend tegenover transgenese. Bij  transgenese wordt een eigenschap uit een niet verwant organisme ingebouwd (‘soortvreemde genen’). Hierbij is er sprake van overschrijding van soorteigenheid. Dat willen we niet. Niet in de laatste plaats omdat de lange termijngevolgen niet te overzien zijn.

Het afwijzen van gentechnologie in de brede zin van het woord vinden wij niet zinvol. Ook in Fryslân vindt gentechnologie plaats, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoek. Op universiteiten en hogescholen wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld aardappelen minder gevoelig te laten zijn voor ziektes. Dat dit onderzoek wordt gedaan vinden wij goed. Zonder onderzoek geen vooruitgang. Wanneer gentechnologie in alle vormen wordt verboden treft dit ook de wetenschap. Dat is niet wat wij willen. Waar we kritisch naar moeten kijken zijn de concrete toepassingen van gentechnologie. Hierin is de ChristenUnie terughoudend.

Wat de vraag betreft of het zinvol is dat de Staten een uitspraak doen over gentechnologie. De provincie kan niet besluiten of ze cis- en/of transgenese wil toestaan. Op nationaal niveau wordt besloten of en welke teelt met genetisch gemodificeerde gewassen mogelijk is. Op dit moment is dat (nog) niet mogelijk. Dat neemt niet weg dat de provincie een signaal kan afgeven.  De Provinciale Staten zijn er niet alleen om besluiten te nemen, maar ook om op te komen voor de belangen van de inwoners in Fryslân. Als de meerderheid in de Staten van mening is dat in Fryslân geen teelt van genetisch gemodificeerde gewassen plaats moet vinden dan vertegenwoordigen de Staten daarbij de meerderheid van de Friese bevolking. Bij een belangrijk thema als gentechnologie zijn wij als ChristenUnie van mening dat het goed is dat we aan Den Haag laten weten dat we gaan voor een gentechvrij Fryslân.  

Anja Haga
Fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie Fryslân

« Terug

Reacties op 'Opinie: Geen genetisch gemodificeerde gewassen op het Friese land'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.