Fryslân zet lobby door voor meer treinen per uur naar Zwolle

treinwoensdag 30 november 2011 14:19

De provincie Fryslân blijft zich tot het uiterste inspannen om meer treinen per uur te laten rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Dat zei gedeputeerde Kramer vandaag op mondelinge vragen hierover, gesteld door fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie. ‘Wy binne de grutste provinsje yn it Noarden mei de measte ynwenners. De minister moat der rekkening mei hâlden’, zei de gedeputeerde.

 Dat de minister desondanks niet bereid lijkt het aantal treinen per uur uit te breiden heeft volgens de gedeputeerde alles te maken met een interpretatieverschil tussen NS, de Provincie en de minister. De provincie is van mening dat er naast twee stoptreinen per uur ook een intercity per uur tussen beide plaatsen moet rijden. NS meent dat een van de stoptreinen als Intercity kan worden ingezet en houdt daarmee vast aan twee treinen

De ChristenUnie vindt het jammer dat er hierover geen enkel direct contact is geweest tussen de gedeputeerde en de verantwoordelijke minister. ‘Een gemiste kans’, vindt Haga. “Je moet hier bovenop zitten. We concluderen uit de beantwoording van de gedeputeerde dat er wel een tandje bij kan”.   

 Uit de beantwoording bleek verder dat de Provincie in de lobby gezamenlijk optrekt met de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Meppel. De lobby zal nog verder worden geïntensiveerd. “De Twadde Keamer moat der ek noch oer te set,”  aldus de gedeputeerde.

De ChristenUnie wil graag dat de gedeputeerde ook regionale vervoerders zoals Arriva bij de lobby betrekt maar daarvoor was de gedeputeerde niet te porren.

De mondelinge vragen en het bericht daarover vindt u hier

#Schepping

« Terug