ChristenUnie stelt vragen over mislukte lobby uitbreiding treinen Leeuwarden-Zwolle

trein grootdinsdag 22 november 2011 08:13

De ChristenUnie wil van gedeputeerde Kramer weten hoe de lobby voor het verdubbelen van het aantal treinen per uur naar van Leeuwarden naar Zwolle heeft kunnen mislukken. Minister Schultz van Haegen maakte vrijdag bekend dat het bij twee treinen per uur zal blijven. Fractievoorzitter Anja Haga zal hierover mondelinge vragen stellen tijdens de Statenvergadering op 30 november.

In de afgelopen maanden heeft de ChristenUnie meermalen aan de gedeputeerde gevraagd hoe de lobby tot nu toe verloopt. De laatste keer was bij de behandeling van de begroting voor 2012. Keer op keer benadrukte de gedeputeerde dat de provincie volop in gesprek is met het Rijk en dat er reden was te hopen op een goede uitkomst. Het verbaast de ChristenUnie in de hoge mate dat  de uitslag veel minder positief is dan verwacht en vraagt zich af of signalen van het Rijk tot nu toe wel goed zijn geïnterpreteerd door de gedeputeerde.

De ChristenUnie wil van de gedeputeerde weten hoe de inzet in het lobbytraject is geweest en of er voldoende is samengewerkt met regionale vervoerders die op de lijn Zwolle Leeuwarden extra stoptreinen willen realiseren.

 

MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 38 Reglement van Orde

Gericht aan GS/gedeputeerde

Kramer

 

 Datum

 30-11-2011

Vraag / Vragen

1. Wat vindt de gedeputeerde van het voornemen in van de minister om het aantal treinen op twee per uur te houden?

 

 

2. Welke concrete inzet heeft de gedeputeerde in de afgelopen maanden gepleegd om het aantal treinen van Leeuwarden naar Zwolle naar vier per uur te brengen? 

 

 

3. Hoe kan een lobby-traject dat zo veelbelovend leek en waarvan de gedeputeerde ook steeds heeft aangegeven dat succes in de lijn der verwachting lag, toch op een dergelijke teleurstelling uitlopen?  

 

 

4. Wat is er nog over van de toezegging dat het aantal treinen op korte termijn in ieder geval naar drie per uur zou worden gebracht? 

 

 

5. Welke inzet pleegt GS om het aantal treinen tussen Zwolle en Leeuwarden alsnog te verhogen naar drie  treinen per uur? 

 

 

6. Welke inzet pleegt GS om het aantal treinen tussen Zwolle en Leeuwarden alsnog te verhogen naar vier treinen per uur?

 

 

7. In hoeverre trekt GS in de lobby op met regionale vervoerders zoals Arriva die in Fryslân al spoorlijnen exploiteert?   

 

 

8. Wordt deze samenwerking nog verder geïntensiveerd?

 

Indiener(s)

(fractie / naam / handtekening)

ChristenUnie  Anja Haga 

 

 

 

« Terug