Provincie moet regie nemen op openbaar vervoer

1010660zaterdag 02 juli 2011 08:00

De Provincie is aan zet om het Friese platteland bereikbaar te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van studenten van de Thorbecke Academie in opdracht van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie. Het onderzoeksrapport wordt maandag aangeboden aan gedeputeerde Johannes Kramer die openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft.

Combinatievervoer kan een belangrijke impuls geven aan de bereikbaarheid van het Friese platteland. “In de komende jaren wordt er bezuinigd op het openbaar vervoer. Om het Friese platteland goed bereikbaar te houden moet er samengewerkt gaan worden op het gebied van openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer door provincie en gemeenten,” stellen de onderzoekers.

Doelgroepenvervoer, zoals leerlingenvervoer, gehandicapten en vervoer in het kader van de WMO, valt onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij maken daarvoor afspraken met lokale aanbieders van vervoer. Openbaar vervoer valt onder regie van de Provincie die daarvoor contracten (concessies) sluit met vervoerders zoals Connexxion, Arriva en Q-buzz.

Bij combinatievervoer is het de bedoeling dat gemeenten het doelgroepenvervoer én het openbaarvervoer gecombineerd regelt met bedrijven. De gemeente maakt afspraken met een vervoerder, en die levert dan de verschillende diensten. De opstellers van het rapport zien een rol voor de Provincie als aanjager van het combinatievervoer. In de uitvoering speelt de gemeente de hoofdrol.

De onderzoekers stellen ook dat gemeente Súdwest Fryslân zich leent voor een pilot voor dit combinatievervoer. Deels omdat het gaat om een relatief groot gebied, maar ook omdat verschillende vormen van het doelgroepenvervoer in deze nieuwe gemeente nog op elkaar afgestemd moeten worden.

Het openbaar vervoer kent ‘dikke’ en ‘dunne’ lijnen. De eersten hebben een goede exploitatie en kunnen zichzelf helemaal of bijna helemaal bedruipen. De dunne lijnen zijn verliesgevend. De huidige concessies bevatten zowel dunne als dikke lijnen. De provincie draagt financieel bij aan de exploitatie van het openbaar vervoer. Wanneer er bezuinigd wordt op het openbaar vervoer, zijn vaak de dunnen lijnen op het platteland het eerst aan de beurt.

Doel van combinatievervoer is het behoud van openbaar vervoer voor het platteland. Het flexibel inzetten van kleiner materiaal en de combinatie met andere vormen van vervoer, kan de bereikbaarheid van het platteland verder bevorderen. Voor de ChristenUnie is dat een belangrijk thema.

Om het rapport te downloaden klikt u hier 

Bundelbus is oplossing voor bereikbaarheid platteland Omrop Fryslan 2-7-2011

 

« Terug