ChristenUnie wil combinatievervoer op het platteland

buszaterdag 04 juni 2011 11:31

De ChristenUnie Fryslân vraagt het college van GS gedegen onderzoek te doen naar de kansen voor combinatievervoer op het platteland. Nu GS heeft besloten het openbaar vervoer in Fryslân in één concessie aan te besteden, lijkt het plan voor combinatievervoer in de ijskast te verdwijnen. Met combinatievervoer worden het openbaar vervoer op het platteland tussen kleinere kernen gecombineerd met andere gemeentelijke vervoersstromen zoals leerlingenvervoer en WMO vervoer.

In het coalitieakkoord wordt het onderzoek naar combinatievervoer nog genoemd. De ChristenUnie vindt het vreemd dat daar nu al een streep door heen wordt gezet. “Wanneer het Openbaar Vervoer in één concessie wordt aangeboden, is er geen ruimte voor kleine partijen om een deel van het vervoer uit te voeren. Dat is jammer. We vinden dat daarmee kansen blijven liggen,” aldus fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie.

De ChristenUnie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een goed openbaar vervoer, ook op het platteland. “Sterke busverbindingen houden wel stand, maar het gaat ons juist om de buslijnen waar niet zoveel mensen gebruik van maken, maar die wel van belang zijn voor het behoud van de leefbaarheid van het platteland”, aldus Haga. “Combinatievervoer richt zich juist op dit segment. Als ChristenUnie willen we de mogelijkheden graag goed onderzoeken”.

« Terug