ChristenUnie maakt zich sterk voor ’bedrijven-bus’

woensdag 07 november 2012 10:43

De ChristenUnie Fryslân wil dat werknemers worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van de bus. Bedrijven en busmaatschappijen kunnen afspraken met elkaar maken over het vervoeren van werknemers van een station naar een halte dicht bij het bedrijf.

Mensen maken sneller en meer gebruik van het OV als de halteafstand korter is. De fractie vraagt Gedeputeerde Staten daarin een ondersteunende rol te vervullen. 7 november neemt Provinciale Staten van Fryslân een besluit over de Begroting van 2013. De ChristenUnie wil bij de behandeling ervan een motie indienen voor onderzoek naar de haalbaarheid van de bedrijven-bus.

Goede openbaar vervoersmogelijkheden vergroten de aantrekkelijkheid van de Provincie Fryslân voor bedrijven en werknemers. Het is voor een vervoerder aantrekkelijk om een bus te laten rijden op plaatsen en tijden met een gegarandeerd aantal reizigers. Een werkgever vindt het prettig als er minder parkeerruimte nodig is. Bedrijven en vervoerders kunnen afspraken maken over de prijs van de rit, waardoor het voordeel oplevert voor alle partijen.

In een motie vraagt de ChristenUnie aan GS om woon-werkverkeer met Openbaar Vervoer nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van het Openbaar Vervoersbeleid. Verder vraagt de fractie GS te onderzoeken welke bedrijfsterreinen in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsbus.

#sterk  #schepping

« Terug