Voorrang voor ontwikkeling Drachten bij herverdeling van spoorgeld

SAM_1862woensdag 18 juli 2012 12:14

De ChristenUnie wil dat Fryslân fors inzet op verbetering van de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van Drachten. Daarmee sluit de ChristenUnie aan bij het plan ‘Bestemming Drachten’ van de gemeente Smallingerland.

Met een motie in Provinciale Staten vroeg de ChristenUnie de Staten van Fryslân  zich hier sterk voor te maken. Nu de spoorlijn Heerenveen – Groningen via Drachten definitief niet doorgaat, vindt de ChristenUnie dat Smallingerland recht heeft  op compensatie. Een meerderheid van de Staten en de gedeputeerde waren het daarmee eens. De motie is overgenomen door de gedeputeerde. De ChristenUnie heeft in de Staten tegen het voorstel van GS gestemd om de spoorlijn Heerenveen – Groningen af te blazen.

Met het besluit om te stoppen met het project spoor Heerenveen – Groningen komt een eind aan een langdurig project dat ongeveer twintig jaar geleden begon met plannen voor een Magneetzweefbaan. De ChristenUnie heeft daar nooit steun aan gegeven, maar heeft steeds gepleit voor een hoge snelheidslijn met de Randstad. Later werd het plan uitgekleed tot een conventioneel spoor. Ook daar zag de ChristenUnie nog voldoende voordeel in. De spoorlijn had primair tot doel de economische structuur van Noord Nederland te versterken.

 Klik hier voor de motie

# Sterk

« Terug