ChristenUnie dringt aan op deels aanleggen spoorlijn Drachten

DSC_0968donderdag 24 mei 2012 14:55

De ChristenUnie in de Staten wil dat Fryslân zelfstandig een deel van de spoorlijn Heerenveen Groningen aanlegt, nu bestuurlijk de stekker uit het totale project lijkt te zijn getrokken. ‘Er zijn toezeggingen gedaan en dit deel van Fryslân verdient een goede verbinding via het spoor’, vindt fractievoorzitter Anja Haga.

De ChristenUnie pleit daarom voor de aanleg van een duurzaam en geëlektrificeerde spoorlijn tussen Drachten en Heerenveen. ‘Er moet onderzoek worden gedaan naar de variant Drachten-Heerenveen, die zodanig aantakt in Heerenveen dat er een directe treinverbinding Drachten-Zwolle mogelijk wordt. Hierdoor komt de gewenste frequentieverhoging van de treinen tussen Leeuwarden en Zwolle dichterbij’, aldus Haga. ‘In de toekomst moet deze lijn worden doorgetrokken naar Lelystad’

De fractie van de ChristenUnie stelt schriftelijke vragen hierover aan Gedeputeerde Staten. Daarin vraagt de ChristenUnie ook of GS alternatieve en uitgewerkte plannen op de plank heeft liggen. ‘Als dat niet zo is, loopt Fryslân een reëel risico dat het geld terugvloeit naar het Rijk. ‘Dat zou enorm jammer zijn, wat het is juist bedoeld om de bereikbaarheid van Fryslân te vergroten. We zouden daarmee een enorme som geld aan ons voorbij laten gaan. De ChristenUnie zal er alles aan doen om dat te voorkomen’. De plannen voor de spoorlijn tussen Drachten en Heerenveen zijn al grotendeels uitgewerkt. ‘Daarmee kan de Provincie dus gewoon verder gaan’, aldus Haga. 

#Sterk 

 

Klik hier voor Anja Haga op Omrop Fryslan

 

SCHRIFTELIJKE   VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

Gericht aan GS / lid GS

 

Vraag / vragen

 

 

Het Rijk heeft compensatiegeld gegeven voor het niet aanleggen van de Zuiderzeelijn. Een doel hiervan is dat een deel van de geplande Zuiderzeelijn alvast wordt aangelegd. Het compensatiegeld van het Rijk is vastgelegd in het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) . Dit pakket bestaat uit drie onderdelen, waaronder het Regionaal mobiliteitsfonds.

Het mobiliteitsfonds betreft de mobiliteitsprojecten die door de regio worden   bepaald. Het rijk betaalt aan deze projecten mee. Spoorlijn Heerenveen-Groningen is één van de mobiliteitsprojecten, en draagt het meeste bij aan het oorspronkelijke doel van de Zuiderzeelijn.

  1. ChristenUnie Fryslan heeft vernomen dat de spoorlijn Heerenveen-Groningen op losse schroeven is komen te staan. Klopt dit? En wat is hiervan de reden?
  2. Wat betekent het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen-Groningen voor  het voortbestaan van het RSP-convenant?
  3. Welke plannen in het kader van bereikbaarheid heeft GS klaarliggen als  alternatief voor de besteding van het RSP geld, nu de spoorlijn Heerenveen – Groningen op losse schroeven staat?
  4. Bent u het met de ChristenUnie eens dat alternatieve plannen voor het   mobiliteitsfonds zo dicht mogelijk moeten liggen bij de oorspronkelijke   plannen (het aanleggen van een deel van de Zuiderzeelijn)? Waarom wel/niet?
  5. Hoe groot is het risico dat het Rijk besluit niet meer mee te betalen aan het  mobiliteitsfonds wanneer de regio de oorspronkelijke plannen zélf ter   discussie stelt, en daarmee het convenant openbreekt?
  6. Hoe groot is het risico dat het RSP-geld (en specifiek het mobiliteitsfonds)   vanwege de tijdsdruk niet goed besteed kan worden in de regio en daarom terugvloeit naar de Rijkskas?
  7. Hoe wil GS de risico's van het terugvloeien van geld naar de rijkskas beperken?
  8. Welke mogelijkheden ziet GS om een deel van de spoorverbinding (bijvoorbeeld Heerenveen – Drachten) geëlektrificeerd en dus duurzaam aan te leggen?
  9. Bent u bereidt onderzoek te doen naar de variant Drachten-Heerenveen, die zodanig aantakt in Heerenveen dat er een directe treinverbinding Drachten-Zwolle mogelijk wordt waardoor ook de gewenste frequentieverhoging van de treinen tussen Leeuwarden en Zwolle dichterbij komt? Waarom wel/niet?
  10. De ChristenUnie pleit voor een verlenging van deze nieuwe lijn Drachten –   Heerenveen naar Lelystad, op termijn. Hoe schat GS de kansen in dat deze  verbinding er komt en is GS bereid zich hiervoor bestuurlijk in te zetten?

« Terug